Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v odbornom vzdelávaní a príprave 2021

Svet sa neustále mení rýchlym tempom. Vyznačuje sa rýchlejšími inovačnými cyklami, prevratnými technológiami, digitalizáciou a výzvami, ktoré prinášajú globálne zmeny životného prostredia a pokračujúca pandémia COVID-19. Pretože sa ekonomický, technologický a sociálny vývoj neustále vyvíja a diverzifikuje, menia sa aj požiadavky na zručnosti potrebné na pracovisku a v spoločnosti. Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v odbornom vzdelávaní a príprave  preto buduje kapacitu profesionálov v OVP, aby sa mohli stať účinnými nositeľmi zmien vo svojich inštitúciách a krajinách.

O programe

"Vedenie je o úspešnom zvládaní zmien“.

Svet sa neustále mení rýchlym tempom. Vyznačuje sa rýchlejšími inovačnými cyklami, prevratnými technológiami, digitalizáciou a výzvami, ktoré prinášajú globálne zmeny životného prostredia a pokračujúca pandémia COVID-19. Pretože sa ekonomický, technologický a sociálny vývoj neustále vyvíja a diverzifikuje, menia sa aj požiadavky na zručnosti potrebné na pracovisku a v spoločnosti.

Systémy a inštitúcie OVP snažia predvídať tieto meniace sa požiadavky a iniciovať procesy zmien, ktoré sú potrebné na to, aby krajiny dokázali reagovať na globálny vývoj, aby sa ekonomiky stali alebo zostali konkurencieschopnými a aby spoločnosti zostali inkluzívne.

Aby boli tieto procesy zmien úspešné a udržateľné, musia byť riadené zvnútra - národnými alebo miestnymi lídrami, ktorí dôkladne rozumejú príslušným národným politikám a súvislostiam. Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v odbornom vzdelávaní a príprave  preto buduje kapacitu profesionálov v OVP, aby sa mohli stať účinnými nositeľmi zmien vo svojich inštitúciách a krajinách.

Program v roku 2021

Pandémia COVID-19 urýchlila proces digitalizácie na trhu práce. V budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Pracovníci sa budú musieť naučiť nové zručnosti pre tieto pracovné miesta alebo sa prispôsobiť technologickým zmenám v rámci svojich súčasných úloh. Digitálna transformácia si vyžaduje zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie zamestnancov, rozvoj podnikateľských schopností a poskytovanie kariérového poradenstva, najmä pre nezamestnanú mládež.

Systémy OVP musia reagovať na tieto meniace sa požiadavky v oblasti zručností. Ale aj keď pandémia viedla k veľkému posunu smerom k dištančnému štúdiu a zameraniu na budovanie digitálnych kapacít, mnoho krajín zápasilo s implementáciou online vzdelávacích programov. Pandémia odhalila existujúce zraniteľné miesta a zdôraznila význam posilnenia inštitúcií OVP s cieľom splniť požiadavky digitálnej transformácie.

V tomto kontexte sa Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP v roku 2021 zameriava na zručnosti pre digitálnu transformáciu: Ako môžu inštitúcie TVET reagovať na budúce požiadavky.

Zameranie programu:

 • Vplyv digitálnej transformácie na trhy práce. Ako môžu systémy OVP reagovať na budúce požiadavky? Aké sú požadované digitálne zručnosti? 
 • Prepojenie medzi digitálnou transformáciou a udržateľným rozvojom. Ako môžu inštitúcie využiť digitálnu transformáciu a prispieť k udržateľnému rozvoju? 
 • Posilňovanie inštitúcií OVP. Ako je možné posilniť a podporiť inštitúcie, aby splnili požiadavky digitálnej transformácie?

Kde sa bude konať?

Program 2021 bude prebiehať online v anglickom jazyku. Bude pozostávať zo série webinárov, ktoré zahŕňajú:

 • Trendy: Pochopte vplyv COVID-19 na trh práce a ako sa musia transformovať systémy OVP, aby dokázali reagovať 
 • Prípadové štúdie: Naučte sa na príkladoch, ako inštitúcie prispôsobili svoje aktivity tak, aby reagovali na meniacu sa realitu 
 • Stratégie: Naučte sa, ako rozvíjať stratégie na podporu inštitúcií OVP, aby reagovali na budúce požiadavky 
 • Plánovanie do budúcnosti: Rozvíjajte nápady na transformáciu inštitúcií OVP.

Program spojí odborníkov a lídrov z celého sveta v pútavom prostredí. Každý webinár začína prezentáciou o najnovších trendoch a príkladoch a potom zapája účastníkov do skupinových prác, úloh, zdieľania skúseností a prípadových štúdií.

 

Program 2021 bude organizovaný v dvoch fázach:

 • 1. - 30. septembra 2021
 • 1. - 30. novembra 2021

Aké sú časové požiadavky?

Očakáva sa, že sa účastníci v priebehu jedného mesiaca zúčastnia najmenej piatich webinárov (približne 1 webinár týždenne). Každý webinár bude trvať približne 2 hodiny. Možno bude treba venovať účastníkom približne 1 hodina týždenne do splnenia úloh medzi webinármi.

Cieľové publikum

Program UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP sa zameriava na odborníkovna strednej a vyššej úrovni z centier UNEVOC a ďalších inštitúcií OVP, ktorí sú súčasnými alebo potenciálnymi lídrami alebo „nositeľmi zmeny“ v ich inštitúciách.

Uchádzači by mali spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Zamestnanci inštitúcii OVP na strednej až vyššej úrovni s potenciálom lídra alebo „nositeľa zmeny“
 • Minimálne 5 rokov odbornej praxe v OVP
 • Schopnosť komunikovať a zúčastňovať sa programu v angličtine
 • Záujem o zapojenie sa do programu a aktívnu účasť na webinároch, ako aj k skupinových prácach a úlohách
 • Prístup k stabilnému pripojeniu na internet

Osobitne sa víta účasť žien na stredných a vyšších pozíciách.

Prínosy

 • Rozšírte svoju profesionálnu sieť a vymieňajte si skúsenosti
 • Získajte viditeľnosť v medzinárodnom prostredí a pohľady na globálne a regionálne problémy a výzvy
 • Pripojte sa k jedinečnej globálnej sieti lídrov

Účasť na Programe UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP znamená, že sa stanete členom rastúcej globálnej siete lídrov.

Prihláste sa do programu 2021 

Na prihlásenie sa do Programu UNESCO-UNEVOC pre lídrov v OVP 2021 vyplňte prihlášku do 21. mája 2021.

Všetci uchádzači budú informovaní o výsledku procesu podávania žiadosti. Z dôvodu veľkého množstva žiadostí, ktoré dostávame, nemôžeme poskytnúť individuálnu spätnú väzbu vybraným uchádzačom.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte unevoc.leadership@unesco.org . 

 

Login (8)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti