European Commission logo
Vytvorenie konta
Blog
Blog

Tradícia vzdelávania dospelých v Európe: Nemecko

Stážistka EAEA Aizhana Khasanova vyspovedala nemeckú expertku Lisu Freigangovú o tradícii vzdelávania dospelých v Nemecku.

Germany.

 

V roku 2019 oslavuje niekoľko členov Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) dôležité dátumy vo svojej histórii: tento rok je 175. výročie založenia prvej ľudovej vysokej školy (FHS) v Dánsku, 50. výročie založenia si pripomína AONTAS , náš člen z Írska a 100. výročie oslavuje nemecký koncept Volkshochschulen (VHS). Pri tejto príležitosti sa EAEA rozhodla preskúmať históriu neformálneho vzdelávania dospelých v Dánsku, Írsku a Nemecku a odhaliť, akú úlohu v týchto krajinách zohráva. Hovorili sme s národnými expertmi, ktorí zdieľali svoje vedomosti a názory na stav neformálneho vzdelávania.

Prečítajte si rozhovor o tradíciii vzdelávania dospelých v Írsku

Prečítajte si rozhovor o tradíciách vzdelávania dospelých v Dánsku

 

Stážistka EAEA Aizhana Khasanova vyspovedala nemeckú expertku Lisu Freigangovú o tradícii vzdelávania dospelých v Nemecku.

 

Aká je história a ideový základ nemeckých Volkshochschulen (VHS)?

Lisa: V roku 1919 bola prijatá ústava Weimarskej republiky, čím získalo vzdelávanie dospelých potom oveľa väčšiu hodnotu ako predtým, pretože ústava vyhlásila vzdelávanie dospelých za verejnú zodpovednosť. VHS boli spomenuté priamo v jednom z článkov ústavy. Tento rok si pripomíname 100 rokov od ustanovenia vzdelávania dospelých ako verejnej zodpovednosti, povinnosti štátu. V tom čase, pred 100 rokmi, vzniklo mnoho komunitných centier pre vzdelávanie dospelých, hoci nie všetky z 900 VHS, ktoré existujú v Nemecku, boli založené v tom istom roku. Úlohu v tom, samozrejme, zohral vzor dánskych ľudových stredných škôl, ale niektoré VHS boli založené ešte skôr. V kontexte nášho výročia a myšlienky VHS je tiež dôležité, že v tom čase vo Weimarskej republike došlo k veľkej zmene. Takže VHS sú tiež vyjadrením času. Ich úlohou bolo vytvoriť spoločenstvo a slúžiť ľuďom, ale aj demokracii. Weimarská republika predstavovala pre mnohých ľudí obdobie zmien a VHS im mala pomôcť nájsť si miesto v spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je, že učenie sa začína žiakom a jeho potrebami a že programy sú zamerané na to, čo podporuje jednotlivca a spoločnosť. VHS sa nechápu iba ako miesta pre vzdelávanie, ale aj ako priestory, kde sa ľudia môžu stretávať a učiť sa spolu, učiť sa jeden od druhého a zdieľať nápady. Je veľmi dôležité, aby boli VHS otvorené pre všetkých, pre ľudí rôzneho pôvodu, náboženstva, politickej orientácie či sociálneho statusu. To tiež znamená, že VHS majú ponúkať dostupné vzdelávanie. VHS sú neziskové a nezávisia len od poplatkov účastníkom, ale dostávajú aj verejné financovanie.

 

Ako sa zmenili VHS v priebehu času?

 

Lisa: V kontexte histórie Nemecka sa samozrejme veľa vecí zmenilo. Napríklad, keď hovoríme o 100. výročí, je dôležité spomenúť, že medzi týmito 100 rokmi bolo aj obdobie nacionalistov, ktorí v podstate eradikovali VHS ako také. Snažili sa tieto myšlienky ohnúť na svoje politické ciele. Ale po druhej svetovej vojne bolo znovu založených alebo znovu otvorených veľa VHS. Je zrejmé, že sa vyvíjali odlišne vo východnej a západnej časti Nemecka. Socialistický vzdelávací systém na východe sa viac zameriaval na odbornú prípravu a vzdelávanie druhej šance. VHS na Západe sa pokúsili dostať späť k tomu, čím boli pred vojnou. Ale ak sa pozriete na VHS pred 100 rokmi a teraz, majú stále veľa spoločného, najmä v spôsobe, ako spájajú ľudí.

 

Ako vidíte budúcnosť VHS?

Lisa: Jednou z dominantných tém každého poskytovateľa vzdelávania dospelých je digitalizácia. Je dôležitá v zmysle dobrých ponúk pre skupiny, ktorým hrozí, že budú znevýhodnené, napr. starších ľudí, nezamestnaných, ale aj na vnútornej úrovni organizácií. Čo môžeme ako federálne združenie urobiť pre podporu organizačnej zmeny VHS? Vyvinuli sme napríklad online vzdelávacie prostredie, ktoré nazývame „cloud VHS“, kde si každá VHS môže naplánovať kurzy, ale tiež vzájomne spolupracovať medzi sebou alebo s inými regionálnymi a federálnymi združeniami. Tento vývoj bude pokračovať a bude dôležitý pre nadchádzajúce roky. Niečo, čo osobne zaujíma mňa, ale stalo sa tiež témou záujmu mojej organizácie, je vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj. Opäť to zahŕňa vzdelávacie ponuky ako také, ale aj organizačné zmeny. Ďalšou vecou, ​​ktorá nikdy neprestane byť dôležitá, je sociálna súdržnosť v Nemecku, ale aj na európskej úrovni.

 

Ako oslávia VHS svoje výročie v tomto roku?

Lisa: Keďže nie každá VHS tento rok oslavuje 100 rokov existencie, plánujeme oslavu takým spôsobom, ktorý by bol pre všetkých zaujímavý, aj keby tento rok nemali výročie. Vo februári sme usporiadali oslavu vo Frankfurte v kostole sv. Pavla, kde vystúpil predseda federálneho ústavného súdu. To, čo sa stalo v septembri, bolo veľmi odlišné. Všetkým VHS sme navrhli, aby sa zúčastnili „dlhej noci VHS“. VHS otvorila svoje bránypre verejnosť a naplánovala program na celú noc s hudbou, jedlom a nápojmi, ako aj ochutnávky a ukážky kurzov. Z 900 VHS v Nemecku sa na tomto podujatí zúčastnilo viac ako 400. Mottom podujatia je „Žijeme spolu, spojme sa sa “. Sociálna súdržnosť je v súčasnosti veľmi dôležitá v spoločnosti a bola veľmi dôležitá aj pred 100 rokmi vo Weimarskej republike, a preto by sa malo mottom upozorňovať na dôležitosť vzdelávania dospelých pre sociálnu súdržnosť v spoločnosti.


Lisa Freigang .
Lisa Freigang dlhodobo pôsobí v Nemeckej asociácii vzdelávania dospelých. Začala na odbore jazykov a integrácie a odbornej prípravy v roku 2010, potom sa zamerala na sektor občianskeho vzdelávania. Odvtedy sa podieľala na mnohých projektoch týkajúcich sa občianskeho vzdelávania dospelých a v súčasnosti je vedúcou referentkou Nemeckej asociácie vzdelávania dospelých so zameraním na občianske / politické vzdelávanie.

Aizhana Khasanova EAEA.
Aizhana Khasanova  je v súčasnosti študentkou druhého ročníka magisterského štúdia na univerzite v Tallinne v Estónsku. Jej oblasť záujmu spočíva v pedagogickej psychológii, inovatívnych vyučovacích a vzdelávacích praktikách vo vzdelávaní dospelých. V súčasnosti Aizhana pracuje ako učiteľka angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých av budúcnosti by chcela kombinovať svoju pedagogickú prax s kariérou v akademickej obci alebo mimovládnom sektore.
Login (5)

Komentár

An interesting interview. However, the tradition of adult education in Germany encompasses more than just Volkshochschulen (VHS). In addition, there are many other providers of adult and continuing education who contribute to the educational landscape in Germany.
Login (0)

Danke für den kurzen Überblick. Wichtig ist aus meiner Sicht noch die Tatsache, dass nicht alle VHSen ein gleiches Programm haben, wenn es auch fast immer gemeinsame Elemente gibt. Aber manche VHSen haben sich sehr im Bereich der beruflichen Bildung, u.a. dem geförderten Bereich, gewidmet, andere wiederum sind stark im Bereich Deutsch als Fremdspache vertreten, besonders in den vergangenen 3-4 Jahren. Was sie eint: sie bieten ein Programm, das für jede/n erschwinglich sein soll, durch Förderung von Gemeinden/Städten/Ländern wird das möglich. 
Login (0)

Ein interessantes Interview. Die Tradition der Erwachsenenbildung umfasst jedoch mehr als Volkshochschulen. Daneben gibt es viele weitere Träger der Erwachsenen- und Weiterbildung, die zur Bildungslandschaft in Deutschland beitragen. 
Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac