Blog
Blog

Staňte sa ambasádorom v boji proti predčasnému ukončeniu odborného vzdelávania a prípravy

Zapojte sa do propagácie a šírenia súboru nástrojov na riešenie problému predčasného ukončenia odborného vzdelávania a prípravy.

Cedefop (The European Centre for the Development of Vocational Training) vyzýva všetkých, ktorí sú tvorcami politiky, poskytovateľmi vzdelávania, expertmi alebo inými zainteresovanými stranami, ktoré sa podieľajú na riešení problému predčasného ukončenia odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zapojili do propagácie a šírenia súboru nástrojov na riešenie tejto problematiky. Staňte sa ambasádorom v boji proti predčasnému ukončeniu odborného vzdelávania a prípravy.

Úloha a výhody ambasádora:

  • buduje svoju sieť stretávaním sa a spoznávaním iných ambasádorov, ktorí sa snažia znížiť počet prípadov predčasného ukončenia odborného vzdelávania a prípravy v Európe,
  • šíri výsledky svojej práce prostredníctvom zdieľania výsledkov svojho projektu, iniciatívy alebo politiky zameranej na riešenie problému predčasného ukončenia vzdelávania,
  • získava nové poznatky o osvedčených postupoch v iných krajinách prostredníctvom výmeny nápadov a skúseností o tom, čo prispieva k úspešnému riešeniu problému predčasného ukončenia vzdelávania.

Ako ambasádor môže prispieť k tomuto súboru nástrojov:

  • navrhovaním osvedčených postupov a nástrojov, do ktorých je zapojený,
  • zasielaním súvisiacich publikácií, noviniek a pripravovaných podujatí,
  • zdieľaním svojich nápadov na zlepšenie a obohatenie tohto súboru nástrojov,
  • šírením súboru nástrojov a zapájaním nových používateľov.

Formulár na registráciu nových ambasádorov nájdete tu.

Možnosť stať sa ambasádorom je otvorená pre jednotlivcov zo všetkých členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a kandidátskych krajín.

Ambasádori v žiadnom prípade nezastupujú svoje krajiny, inštitúcie ani úrad Cedefop. Úloha ambasádora je obmedzená na umožnenie propagácie, šírenia a udržateľnosti súboru nástrojov Cedefopu na riešenie problému predčasného ukončenia vzdelávania a prípravy.

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o počet ambasádorov v jednotlivých krajinách, regiónoch alebo inštitúciách, ani pokiaľ ide o počet rokov skúseností v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a riešenia problematiky predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy.

vet.

Obrázok: Cedefop

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac