chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

„Spoznávame svet povolaní“

25/01/2017
by Juraj Petrík
Jazyk: SK

  Národné akčné plány zamestnanosti, ktoré Slovenská republika prijímala od roku 1998 až do jej prijatia za plnoprávneho člena Európskej únie v roku 2004 sa venovali aj podpore rozvoja služieb kariérneho poradenstva – tak pre školskú populáciu, ako aj pre klientov služieb zamestnanosti. Zdokonaľovanie a hľadanie nových vízií pokračuje až do súčasnosti.

/sk/file/bigstock-business-people-mensiavelkostpng-0bigstock-business-people-mensia_velkost.png

 

Posolstvo kariérneho poradenstva je Poradenským centrom v Michalovciach  vnímané komplexne z biodromálneho hľadiska a tak úvahou nad spojením príjemného a užitočného zareagovalo na možnosť podať žiadosť o pridelenie dotácie na účel kariérneho poradenstva pre žiakov základnej školy. Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 191/2016 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu mesta každý rok, pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom, resp. trvalým pobytom na území mesta Michalovce, alebo ktoré vykonávajú činnosť a poskytujú služby obyvateľom mesta Michalovce a právnické osoby. Dotácie môžu byť nasmerované do oblastí: telovýchova a šport, záujmovo- umelecká činnosť, kultúra, výstavníctvo, rozvoj školstva a vzdelávania, zdravotníctvo a sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, cirkev a charita.

Rozhodovať sa o svojom štúdiu, budúcom povolaní alebo o jeho zmene, vybrať si konkrétne zamestnanie sa určite dá mnohými spôsobmi. Ale ak má byť voľba uspokojivá, zodpovedajúca našim predstavám a vrodeným predpokladom, ak má byť jej výsledkom také povolanie a práca, ktorá nám prinesie radosť, uspokojenie či dokonca úspech, potom musíme venovať pozornosť aj faktorom. Vypracovaním projektu Národným ústavom celoživotného vzdelávania, prostredníctvom Poradenského centra pre dospelých v Michalovciach, schválením komisie mesta a následným podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v roku 2016 sa začala príprava na realizáciu projektu „Letná akadémia – Spoznávame svet povolaní“ ktorá končila v decembri 2016. Záujem o realizáciu aktivít prejavila Základná škola, na ulici Jána Švermu č.6, v Michalovciach, kde pani riaditeľka Mgr. Yvone Kobilicová umožnila vytvoriť priestor žiakom pre príslušný projekt. Po dohode s výchovným poradcom Mgr. Mariánom Hajdučkom sa stanovil harmonogram stretnutí so žiakmi končiaceho deviateho ročníka. Predmetom aktivít boli diskusia na aktuálne zvolenú tému ako napr. profesie v minulosti, súčasnosti a budúcnosti, kde si žiaci mali možnosť uvedomiť potrebu ako tradičných tak aj novodobých profesií. Ďalšími témami boli možnosti a prostriedky na získavanie informácií o jednotlivých profesiách, aké odborné poradenské služby môžu využiť v Michalovciach, čo uprednostniť pri výbere povolania a nie v poslednom rade mali možnosť svoju voľbu profesie konzultovať individuálne, alebo v rámci skupiny. Vo finálnej fáze projektu absolvovali účastníci analýzu vlastného potenciálu prostredníctvom nepsychologického dotazníka „Rob to čo najlepšie vieš“.

Diagnosticky nástroj - spracovaný dotazník podľa rovnomennej knihy „Rob to čo najlepšie vieš“ Tieger, Tiegerová – dotazník je zameraný na profesijnú orientáciu a výber vhodného povolania. Dotazník opisuje silné a slabé stránky jednotlivých typov a tiež obľúbené povolania a uplatnenie v rôznych oblastiach (nevynímajúc podnikanie). Poskytuje návod na stratégiu k ceste úspechu, z čoho vychádzať, ako si vypracovať a realizovať tvorivý a dobre pripravený plán pre budúce zamestnanie  (kariérne plánovanie), ako si tvoriť a využívať veľkú aktívnu sieť, naučiť sa predvídať pracovné príležitosti, ktoré ešte nejestvujú. Na konci realizovaných aktivít, ktoré boli zamerané na pomoc v rozhodovacom procese žiaka, bolo spoločne posúdené, že takouto voľnou a zábavnou formou je voľba povolania ľahšia a uľahčuje výber  profesie, alebo potvrdenie už zvolenej profesie.

V skupinovom poradenstve boli použité aj tieto metódy: prednáška, výklad,  modelové situácie, diskusné metódy, ale aj brainstorming. Počas trvania projektu prejavovali žiaci  veľký záujem o kariérne poradenstvo. V uplynulom roku celkom v oblasti výberu povolania Poradenské centrum pre dospelých v Michalovciach  navštívilo individuálnou formou v doprovode rodiča 5 žiakov ZŠ, kde sa pomohlo zaujať správny postoj aj rodičovi žiaka pri výbere povolania dieťaťa a  skupinovou formou 22 žiakov, celkového počtu 338 klientov poradenského centra v roku 2016, využívajúcich bezplatné aktivity v oblasti kariérneho poradenstva.

 

Opäť sa nám potvrdilo, že kariérne plánovanie je dôležité podchytiť už na základnej škole, pretože vhodná voľba budúceho povolania je kľúčovým faktorom pri sebauplatňovaní  a sebarealizácii v živote každého človeka.

 

Autorka: Mgr. Eva Kováčová , Tútorka Poradenského centra pre dospelých v Michalovciach

 

Zdroje:

Tieger, Paul D. - Barron-Tiegerová, Barbara, Rob to, čo najlepšie vieš. Bratislava: Open Windows, 1997. - 352 s. - ISBN 80-85741-25-3.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn