Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Sociálne a technologické riziká IKT

Sociálne a technologické riziká IKT

 

Okrem nesporného kladného vplyvu IKT na spoločnosť pri ich používaní nastávajú aj rôzne riziká, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín - sociálne riziká a technologické riziká.

Do prvej kategórie môžeme zaradiť napríklad stratu súkromia na webe. Využívanie internetu nám umožňuje komunikovať s rôznymi ľuďmi, ktorých osobne ani nepoznáme, no mnohokrát ich dôveryhodné správanie znižuje našu mieru pozornosti, čo následne vedie k zverejňovaniu rôznych osobných a dôverných informácií. Tieto informácie však môžu byť ďalej šírené už bez nášho súhlasu a možnosti ovplyvniť ich publikovanie, čím prichádzame postupne o svoje súkromie.

Pozor by sme si mali dávať aj na nepravdivú a zavádzajúcu reklamu a rovnako na jednoduchý prístup k nevhodným informáciám, najmä vo vzťahu k deťom a mládeži. Nemusí ísť iba o nahotu alebo sexualitu, ale aj o ľahký prístup k násilníckym scénam, návodom na sebapoškodzovanie, či poškodzovanie iných, rôzne prejavy nenávisti a všelijakých „izmov“.

V týchto časoch prežíva šikanovanie – opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je, že agresor sa môže vysmievať, ubližovať, ponižovať svoju obeť - mnoho mladých ľudí a detí práve prostredníctvom internetového priestoru, dokonca prostredníctvom mobilného telefónu – ide o kyberšikanovanie, ktoré prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov. Agresora anonymita tohto priestoru chráni pred odhalením, obeť ale nemá kam uniknúť. Preto je napríklad potrebné častejšie sa zaujímať, čím a ako žijú vaši najbližší, lebo aj hra, prostriedok pre osvojovanie si nových zručností a získavanie nových skúseností, činnosť na relax, zábavu či inú spoločenskú aktivitu, sa v posledných rokoch viac presúva do počítačov, mobilov a na hracie konzoly. Nekontrolovateľné hry v tomto prostredí môžu spôsobiť vznik závislosti, či rôzne zdravotné riziká. 

Mediálnou gramotnosťou môžeme predchádzať aj rôznym poplašným, podvodným správam - hoaxom, ktoré upozorňujú na neexistujúce nebezpečenstvá, sľubujú rýchle zbohatnutie a podobne. Patria medzi ne aj falošné alebo neaktuálne prosby o pomoc, reťazové listy šťastia a rôzne petície.

Do druhej kategórie - k technologickým rizikám - patria rôzne počítačové vírusy, trójske kone, spyware a adware, internetové červy a ďalšie. Vtedy je nevyhnutné byť ostražitý v detekovaní týchto škodlivých programov a zaobstarať si kvalitný antivírusový softvér - program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy.

K technologickým rizikám môžeme zarátať aj počítačovú kriminalitu. Ide o spáchanie priestupku či trestného činu konaného v anonymite, na diaľku. Páchateľ sa v tomto prípade nazýva hacker. Hackerom sa ale nazýva aj počítačový expert, dobrý programátor, hľadajúci bezpečnostné diery v systémoch, za účelom zlepšenia ich bezpečnosti. O nájdených chybách a nedostatkoch informuje autorov programov, správcov systému aj verejnosť. Cracker má technické schopnosti ako hacker, ktoré ale používa vo svoj prospech, väčšinou ilegálne. Patria sem aj takzvaní softvéroví, filmoví a hudobní piráti, lovci čísiel kreditných kariet a iní.

V dnešnej dobe si preto z dôvodov ochrany pred podobnými útokmi mnohé firmy, obce a ich rozpočtové organizácie, ale i ďalšie spoločnosti vytvárajú bezpečnostný projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť sa pred neoprávneným manipulovaním so zariadeniami počítačového systému, vytvorenie ochrany pred neoprávnenou manipuláciou s dátami, s osobnými údajmi, ochrany pred nelegálnou tvorbou kópií, bezpečnú komunikáciu a prenos či uloženie dát. Každý bezpečnostný projekt pozostáva z troch hlavných častí: prevencia - hovorí o predchádzaní bezpečnostných rizík, detekcia - hovorí o spôsobe odhaľovania narušenej bezpečnosti a  náprava - hovorí o odstraňovaní škôd a zamedzení opakovania v prípade zistenia narušenia bezpečnosti.

Tak ako oheň či voda môžu byť dobrí sluhovia ale zlí páni, rovnaké príslovie môžeme transformovať aj na informačno-komunikačné technológie.

Preto si navzájom želajme, nech nám dobre slúžia, ale nech nás nikdy neovládnu!

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac