chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

„SCHOLA LUDUS 21“

21/08/2019
by Erika Novotná
Jazyk: SK

V súčasnosti Karpatská nadácia realizuje projekt Schola Ludus 21, zameraný na vytvorenie koncepcie prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania. Ambíciou projektu je  prepájanie neformálneho vzdelávania a formálneho vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a mládeže.

     Riešitelia projektu si predsavzali zmapovať situáciu v regióne, analyzovať ju a navrhnúť vhodnú koncepciu pre implementáciu prvkov neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu, v inštitúciách zaradených do školskej siete, ako aj efektívne prepojiť existujúcich aktérov v oblasti vzdelávania a zabezpečiť potrebnú synergiu a spoluprácu. Ambíciou projektu je otvoriť diskusiu s odbornou i laickou verejnosťou s cieľom vytvoriť verejný tlak na príslušné inštitúcie, ktoré majú kompetenciu o týchto veciach rozhodovať.  

     Hlavnou aktivitou projektu je participatívne vypracovanie koncepcie zameranej na možnosti a formy začleňovania neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu s odporúčaniami pre relevantných aktérov. Aktivita je navrhnutá tak, aby aktívne zapájala do monitorovania súčasného stavu rôznych sociálnych a ekonomických partnerov, mimovládne neziskové organizácie a ich platformy, expertov a ich profesijné združenia. Cieľom je vytvoriť kvalitnú koncepciu a spoločne identifikovať najvhodnejšie implementačné nástroje pre ich úspešné uplatňovanie v budúcnosti. Okrem domácich aktérov Karpatská nadácia v projekte využíva aj svoju medzinárodnú sieť na posilnenie cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, a vzájomnej výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe, a to medzi krajinami Karpatského Euroregiónu, Európskej únie a OECD. Karpatská nadácia sa už niekoľko rokov podieľa na realizácii osvedčených a celosvetovo uznávaných programov neformálneho vzdelávania v regióne východného Slovenska: MyMachine Slovakia a Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

     Hlavná aktivita projektu sa skladá z troch pod-aktivít, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľa projektu. 

     Podaktivita 1: Analýza bariér, ktoré bránia začleňovaniu neformálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho procesu – bola prvým krokom projektového plánu. Po vypracovaní výskumnej metodiky, ktorá okrem iného obsahuje spôsoby, formy a rozsah zberu potrebných údajov, nasledovalo samotné zhromažďovanie potrebných dát od všetkých kľúčových aktérov v rámci regiónu východného Slovenska. Momentálne sa realizuje dôsledná analýza všetkých dát, prípadových štúdií, príkladov dobrej praxe, ako aj modelov zo zahraničia, ktoré môžu poslúžiť ako vzorové modely.

     Podaktivita 2: Vytvorenie neformálnej regionálnej diskusnej platformy aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, umožnilo združiť aktérov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania v regióne a ktorí majú potenciál kvalifikovane sa k otázkam neformálneho a formálneho vzdelávania vyjadriť, ako aj prispieť k pozitívnej zmene v tejto oblasti. Zámerom je zapojiť do diskusie čo najväčšie množstvo relevantných aktérov/cieľovú skupinu projektu, na regionálnej úrovni, a získať čo najviac kvalitných vstupov do budúcej koncepcie. V blízkej budúcnosti bude zorganizovaná aj vzdelávacia aktivita – workshop neformálneho vzdelávania pre študentov – budúcich pedagógov, ktorí ako budúci nositelia myšlienok vzdelávania sú pre vznikajúcu koncepciu dôležití.

     Podaktivita 3: Vypracovanie dokumentu – koncepcie s odporúčaniami pre relevantných aktérov vedie k samotnému vypracovaniu dokumentu - koncepcie s odporúčaniami pre relevantných aktérov na regionálnej úrovni. Dôraz bude na tých, ktorí môžu ovplyvňovať procesy a rozhodnutia na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Návrh koncepcie bude podrobený verejnej oponentúre, prostredníctvom verejných diskusných stretnutí a pripomienkovania.

     Dlhodobým strategickým cieľom Karpatskej nadácie je dosiahnuť najvyššiu možnú zhodu na úrovni regiónu východného Slovenska ako aj získať akceptáciu a podporu pre riešenia navrhovaných v koncepcii. Nadácia komunikuje s rozhodujúcimi regionálnymi aktérmi a pripravuje podklad pre oslovenie relevantných inštitúcií aj na národnej úrovni. V rámci svojich možností zároveň mobilizuje miestne zdroje s cieľom nasmerovať ich na akútne potreby regiónu modernizovať a adaptovať skostnatený systém vzdelávania na vzdelávanie pre budúcnosť.

Európsku sociálny fond podporil projekt Schola ludus 21 – koncepcia prepájania formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania, v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn