chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Blog

Prvé výsledky prieskumu EK o online nástrojoch OVP v Európe počas COVID-19

06/04/2020
od EPALE SK
Jazyk: SK

V dôsledku pandémie COVID-19 a zatvorenia škôl a vzdelávacích inštitúcií na celom svete vznikajú rôzne iniciatívy na zabezpečenie kontinuity vzdelávania a výučby v tomto období. Európska komisia, s cieľom oceniť rôzne iniciatívy, ktoré sa už realizujú, spustila online prieskum.

Prieskum sa začal 18. marca 2020 a doteraz získal viac ako 200 odpovedí od zástupcov z 27 krajín.

Výsledky prieskumu s odkazmi

Nižšie nájdete prehľad 200 doteraz prijatých odpovedí (do 25. marca).

1. Kto doteraz odpovedal na prieskum?

Od 18. do 25. marca na prieskum odpovedali zástupcovia 27 krajín (21 členských štátov EÚ [193 odpovedí] a 6 z krajín mimo EÚ [7 odpovedí]). Najvyšší počet príkladov poskytli zúčastnené strany zo Španielska.

Infografika zobrazuje počet odpovedí z krajín EÚ.

Väčšina odpovedí prišla od poskytovateľov OVP nasledovaných tvorcami politiky.

2. Ako sa organizuje poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy s cieľom čeliť situácii s COVID-19?

 • Všetky krajiny vytvárajú online prostredia, od používania veľmi jednoduchých služieb zasielania správ, ako je WhatsApp (napr. keď študenti nemajú počítač doma) alebo prostredníctvom iných prepracovanejších vzdelávacích platforiem IT, alebo dokonca používanie národnej televízie na vysielanie a nahradenie obvyklej látky. Je to tiež príležitosť propagovať a ďalej skúmať niektoré existujúce materiály a nástroje eLearningu na ich tvorbu.

 • Vo väčšine prípadov sa zameriavajú výlučne na teoretické vedomosti; v niekoľkých prípadoch sú ukážky vo videách ad hoc, alebo používajú pokyny krok za krokom na ukázanie praktickejších zručností spojených s konkrétnou profesiou OVP.

 • Niektorí respondenti sa obávajú, že žiaci OVP môžu byť v porovnaní so žiakmi z iných študijných odborov znevýhodnení, pretože viac úsilia sa kladie na predmety všeobecného vzdelávania a menej na typický odborný obsah.

 • Existuje veľa príkladov skupinových úloh, ktoré sa žiakom aj naďalej kladú, na podporu tímovej spolupráce (aj keď je pri dištančnom vzdelávaní prekážkou pozorovanie rozvoja ich mäkkých zručností).

 • Cieľom online interakcií je okrem pokračovania v odbornej príprave študentov na témy učebných osnov aj zvyšovanie informovanosti o vhodnom správaní sa v boji proti mimoriadnej udalosti a oživeniu zdĺhavých hodín doma.

 • Niektoré krajiny vyvinuli televízne relácie a kanály na YouTube pre študentov, aby sa mohli zúčastňovať všeobecných hodín a hodín OVP. Učitelia a lektori zaznamenávajú svoje hodiny na videu a vysielajú ich.

 • Účasť na praxi sa udržiava iba vo veľmi malom počte krajín a v odvetviach, v ktorých činnosti spoločností stále prebiehajú; zdá sa, že toto je časť OVP, ktorá je počas tohto obdobia najviac ovplyvnená. Najmä v krajinách, v ktorých je to povinná súčasť učebných osnov, sa v súčasnosti uvažuje o tom, ako zvýšiť pružnosť týchto požiadaviek alebo ako ich dosiahnuť po stabilizácii situácie.

 • Pozitívne je, že táto mimoriadna situácia je príležitosťou pre každého, aby si rozšíril alebo prehĺbil svoje digitálne zručnosti. Zdôrazňuje však aj digitálnu priepasť a nerovnosť a nevýhodu, ktorá tým vznikajú pre domácnosti a študentov, ktorí nemajú prístup k počítačom a internetu.

 • Vznik výziev pre Európsku komisiu, aby vytvorila úložisko špecifických zdrojov OVP.

3. Ako sa poskytuje odborný obsah v pracovnom vzdelávaní, učňovskej praxi alebo v praktickom kontexte?

 • Vo firmách je vzdelávanie udržiavané iba v niekoľkých krajinách (príklady: BEFr, DK, IE, SE, FI) s výnimkou prípadov, keď sú podniky zatvorené.

 • Vo väčšine krajín je prax pozastavená (ES, IT, NL cestovný ruch, RO, SL, EL) a pokiaľ je to možné, môže byť neskôr „flexibilne“ obnovená.

 • Verejné orgány by mali poskytnúť viac informácií študentom, ktorí tento rok dokončia svoju kvalifikáciu, ale nie sú schopní splniť požiadavky na ukončenie odbornej praxe.

 • Španielsko napríklad práve odsúhlasilo flexibilitu praxe ako zložky niektorých programov, ktorá predlžuje kalendár pracovných stáží, a to aj so zreteľom na prijímacie skúšky na univerzity. Komponent praxe bude skrátený a integrovaný do vyučovaného projektového modulu.

 • V AT umožní novela zákona o odbornom vzdelávaní krátkodobú prácu aj pre učňov. Niektoré podniky podporujú prácu z domu, ak je to možné.

 • Taliansko propaguje skúsenosti praxe prostredníctvom simulovaných podnikov.

 • V Nemecku je platforma connect2company prostriedkom komunikácie s partnermi v duálnom vzdelávaní.

Z nástrojov uvedených v prieskume je väčšina určených pre dospelých a mladých študentov.

Zelená farba – mladí študenti (108) - Oranžová farba – dospelí učiaci sa (116) - Modrá farba – zamestnané osoby (66) - Fialová farba – nezamestnané osoby (63)

4. Online vzdelávanie a odborná príprava súvisiaca s OVP (špecifické pre danú pracovnú pozíciu alebo všeobecne), ktoré by mohli byť užitočné pre ostatné krajiny

 • Existuje množstvo špecifických odborných materiálov online.
 • Krajiny, ktoré zdieľajú špecifický obsah OVP, sú okrem iného Írsko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Chorvátsko a Rumunsko. Chorvátska agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých zriadila portál http://nastava.asoo.hr a vyzvala učiteľov OVP, zamestnávateľov a ďalšie zainteresované strany, aby rozvíjali a zdieľali svoje digitálne vzdelávacie materiály súvisiace s odbornými predmetmi.
 • V Írsku je väčšina učňov podporovaná vzdelávacou platformou Moodle a skúma sa kapacita rozširovania dostupnosti zdrojov prostredníctvom tejto platformy.
 • Väčšina respondentov žiada o podporu rozvoja simulačných prostredí / virtuálnej reality pre obsah vzdelávania špecifický pre OVP s cieľom vyškoliť konkrétne praktické odvetvové zručnosti.

5. Najdôležitejšie informácie poskytované o online materiáloch, ktoré môžu byť užitočné pre poskytovateľov OVP

 • Tu (https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/sites/evsw/files/annex1.pdf)  nájdete zoznam rôznych zdrojov zhromaždených prostredníctvom prieskumu a ďalších zdrojov. Existuje mnoho všeobecných nástrojov spolupráce, ktoré sú k dispozícii vo viacerých jazykoch, ako aj mnoho platforiem, ktoré uľahčujú tvorbu digitálneho obsahu.

 • Zoznam nie  je vyčerpávajúci. V celej Európe je k dispozícii omnoho viac informácií, ktoré by sa mohli zdieľať, a preto bude prieskum pre ďalšie obdobie stále otvorený.

 • Učebné zdroje sú k dispozícii v angličtine, ako aj v iných jazykoch.

 • V zozname sú uvedené aj niektoré európske viacjazyčné platformy, najmä elektronické partnerstvá, ktoré ponúka zamestnancom (učiteľom, školiteľom, knihovníkom atď.) príležitosť komunikovať, spolupracovať a rozvíjať projekty, a EPALE, Elektronickú platformu pre vzdelávanie dospelých v Európe, ktorá poskytuje odborníkom priestor na výmenu a zdieľanie zdrojov a informácií, zahŕňa aj vzdelávacie materiály online a komunity praxe.

6. Návrhy na zdieľanie s učiteľmi, lektormi alebo tvorcami politík z iných krajín s cieľom zabezpečiť kontinuitu poskytovania odborného vzdelávania a prípravy v čase COVID-19

 • Rozhodujúce je podporovať nadšenie a odhodlanie učiteľov a školiteľov.
 • Táto kríza je stimulom prejsť k digitálnym nástrojom v budúcnosti. Zároveň by sa mala venovať pozornosť času strávenému študentmi online, aby sa predišlo ich odpojeniu od „skutočného sveta“.
 • Využívanie samoštúdia: požadovať od študentov pravidelné úlohy, stanoviť pravidelné uskutočniteľné plánovanie.
 • Vytvárať príležitosti na diaľkovú interakciu a spoluprácu medzi žiakmi. Nechajte študentov pracovať na skutočných situáciách a projektoch. Priraďte im praktické úlohy, ktoré môžu vykonávať doma.
 • Mnoho poskytovateľov OVP zdôraznilo, že každý študent by mal byť podporovaný individuálne (napr. telefonicky jeho hlavným učiteľom/majstrom raz alebo dvakrát týždenne).

 • Hodnotenie sa musí rozvíjať kreatívnym spôsobom, pomocou kvízov, dotazníkov, atď.

 • Niektoré krajiny pripravujú učiteľov, lektorov, trénerov a inštruktorov na prácu v onlie priestore (napr. RO, IT). Potrebné sú online moduly na výučbu digitálnych zručností. Niektoré platformy ponúkajú používateľom ukážky a školenia online.

 • Učitelia, lektori, študenti, podniky a rodičia by mali mať k dispozícii informácie a rady týkajúce sa organizácie dištančného vzdelávania.

 • Aby sa nezvýšila nerovnosť v prístupe k vzdelávaniu, je dôležité zabezpečiť, aby mali študenti doma rovnaké možnosti (počítač, slúchadlá s mikrofónom, programy a vysokorýchlostné pripojenie na internet) - inak by ich mali poskytovať verejné orgány (aj zamestnanci môžu potrebovať podobnú podporu).

 • Verejné orgány by mali poskytovať štandardy kvality pre online vzdelávanie.

 • Možno bude potrebné predĺžiť školský rok, aby sa zabezpečilo plnenie učebných plánov podľa plánu daného ročníka.

 • Poskytovatelia OVP môžu prispieť k reakcii na krízu nad rámec svojej tradičnej úlohy: Baskicko zaviedlo celkovú stratégiu riešenia núdzového stavu; Centrum TKNIKA / Basque Innovation and VET Excellence Center pracuje na návrhu prototypu ventilátora pomocou 3D tlače. Poskytovatelia OVP v Baskicku okrem toho pomáhajú MSP a mikropodnikom v ich regióne reagovať na potreby odbornej prípravy na vzdialené pracovné miesta a digitálne platformy, ako aj na rekvalifikáciu prepustených pracovníkov z dôvodu krízy.

7. Návrhy na podporu, ktorú by mohla poskytnúť Európska komisia

 • Spoločná platforma pre témy OVP pre online vzdelávanie by sa mala čo najskôr propagovať so všetkými dostupnými materiálmi, prípadne v rôznych jazykoch. Malo by sa k nemu pripojiť online spoločenstvo. Malo by to vychádzať z práce, ktorú už vykonáva Cedefop v oblasti poskytovateľov OVP v prostrediach podporovaných technológiami a z potenciálu už existujúcich platforiem, ako je EPALE.

 • Spolupracovať so zamestnávateľmi a sociálnymi partnermi, aby ste zdieľali svoje materiály online alebo aby vytvorili digitálne vzdelávacie materiály. Niektoré spoločnosti už majú na svojich stránkach k dispozícii online moduly (pozri zoznam uvedený vyššie).

 • Spojiť sa s vydavateľmi učebníc a zdieľať ich materiály online zadarmo.

 • Rozvoj a financovanie virtuálnych simulačných systémov pre OVP, aj keď nemôžu úplne nahradiť skutočné učenie na pracovisku - prostredníctvom programu Erasmus+, do ktorého sú zapojené aj spoločnosti.

 • Vytvoriť na IT platforme (napr. EPALE) sekciu OVP pre odborné online otvorené kurzy (VOOC). Tento materiál by musel mať preklad alebo titulky vo všetkých jazykoch EÚ.

 • Vytvoriť kanál EÚ VET v televízii alebo na YouTube (titulky vo všetkých jazykoch).

 • Mali by sa predĺžiť lehoty pre financované projekty vrátane flexibilných pravidiel pre ESF, ak ide o financocvanie OVP. Zastavená mobilita v rámci programu Erasmus+ by mala byť rýchlo refundovaná.

 • ESF na financovanie vzdelávacích technológií, odbornej prípravy pre učiteľov a lektorov, prenos zdieľaných osvedčených postupov pri tvorbe politík a zavádzaní elektronického vzdelávania s využitím technológií vo vzdelávaní a odbornej príprave. Podpora na podporu spolupráce medzi všetkými sektormi, verejným a súkromným.

 • Podpora virtuálnych európskych projektov. Príkladmi môžu byť https://europa.eu/youth/erasmusvirtual alebo https://unevoc.unesco.org/e-forum/IMY-virtual-mobility-brochure-2020.03.20-public.pdf.

 • Nový projekt Blueprint v rámci programu Erasmus + pre sektor zdravotníctva.

 • eTwinning by mohol ponúknuť dočasnú technickú flexibilitu, ktorá by umožnila vytvorenie národných projektov v rámci tej istej školy alebo inštitúcie pre tých, ktorí nemajú vhodné priestory alebo ktorí sa stretávajú s problémami saturácie plánovaných pracovných priestorov. 

 • Mohla by sa vypracovať európska výzva na výskumné projekty týkajúca sa digitálnych nástrojov (VR vrátane) s testovacou fázou vo vzdelávaní v oblasti OVP (prístup zdola nahor).

 • Chráňte pracovníkov v sektore vzdelávania a odbornej prípravy s kontraktami na dobu určitú, ktorým hrozí strata platu a zamestnania z dôvodu zatvorenia škôl. Navštívte a prispievajte do súvisiaceho blogu EPALE „Nikde žiadne vzdelávanie“: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/keine-bildung-nirgends.

 • „Európsky týždeň odbornej prípravy“, v ktorom európska krajina každý rok absolvuje týždeň odbornej prípravy prostredníctvom telekonferencie so študentmi zo všetkých úrovní (školy, strediská odbornej prípravy, stredné školy, univerzity atď.) Pre všetky ostatné európske krajiny. Toto by sa mohlo preskúmať v rámci existujúceho Európskeho týždňa odborných zručností.

 • Partnerstvá s globálnym spoločenstvom remoteworkmates.com (vytvoreným pre pracovníkov, ktorí sú požiadaní o prácu na diaľku): zorganizovať týždeň pohody pre pracovníkov z domova, online výzvy, školenia.

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn