Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Program koordinátorov digitálnych kompetencií - vzdelávací program pre učiteľov

Prihláste sa do bezplatného Programu koordinátorov digitálnych kompetencií!

Prihláste sa do bezplatného Programu koordinátorov digitálnych kompetencií!

Prihláste sa do bezplatného programu pre učiteľov základných škôl a získajte pre seba a svoju školu zaujímavé vedomosti, nové kontakty a prístup k inováciám priamo od odborníkov z IT praxe. Získate tak nielen možnosť zúčastniť sa školení a webinárov, ale pre učiteľov, školu a žiakov dostanete návrhy aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnych zručností.

 

PKDK

 

 

Program je určený pre učiteľov 1. alebo 2. stupňa ZŠ a učiteľov 8-ročných gymnázií. Prihlasovanie je otvorené do 30. júna 2021 alebo do naplnenia kapacity!

Organizátorom Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je JA Slovensko a vznikol aj vďaka podpore partnerov Komenského inštitútu - spoločností Telekom, Eset a OrangeKomenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska - riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

Prečo program vznikol?

Program vychádza z potreby zvyšovať digitálnu gramotnosť a kompetencie učiteľov, ktorí tak budú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe. Týmto ju spravia zaujímavejšou a efektívnejšou pre seba aj svojich žiakov. Ďalším dôvodom je aj uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce, ktorý prechádza rýchlymi zmenami, digitalizáciou a automatizáciou svojich procesov.

V neposlednom rade sa digitálne kompetencie ukázali ako dôležitý prvok na prekonanie obdobia, aké sme zažívali počas pandémie spojenej s COVID-19. Budovanie digitálnych kompetencií učiteľov a ich žiakov je nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa v digitálnej dobe.

V súvislosti s informáciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a podpore digitálnych technológii na školách a vzniku pozície školský koordinátor digitálnych technológií, by sme vás chceli informovať, že náš Program koordinátorov digitálnych kompetencií v tejto chvíli nie je akreditovaným vzdelávaním pre túto pozíciu, je však veľmi vhodnou alternatívou vzdelávania učiteľov v oblasti digitálnych kompetencií a využitia technológií vo vzdelávaní, ktorá dopĺňa takéto vzdelávanie a je dostupná aj pre tých učiteľov, ktorí nebudú vykonávať platenú rolu koordinátora na svojej škole. Vzdelávanie, absolvovanie ktorého je podmienkou preto, aby mohol školský koordinátor digitálnych technológií vykonávať svoju rolu v rámci platenej pozície, má byť realizované v rámci projektu IT Akadémia. 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií vznikol z iniciatívy technologických firiem a organizácií, ktoré dlhodobo podporujú vzdelávanie a rozvoj žiakov a učiteľov v oblasti digitálnych zručností. Program dlhodobo reflektuje na zanedbávanú potrebu škôl v tejto oblasti. Vďaka partnerom programu, teda odborníkom z praxe, vám ponúkame možnosť absolvovať kvalitné úvodné 4-dňové školenie, kde v rámci jednotlivých vzdelávacích modulov získate praktické návody ako budovať digitálne zručnosti vašich kolegov aj žiakov a ako efektívne využívať informačné technológie vo výchovno-vzdelávacom procese. 

ds

Účasťou v našom programe zároveň získate možnosť zapojiť sa do bohatého vzdelávacieho programu bezplatne realizovaného počas celého roka. Stanete sa tiež členmi komunity koordinátorov digitálnych kompetencií z celého Slovenska.

Zámer a ciele programu koordinátorov digitálnych kompetencií

Cieľom bezplatného Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je vyškoliť učiteľa základnej školy, ktorý by bol nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľom kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese  a tým spoločne prispievali k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Program obsahuje školenia, webináre a návrhy aktivít pre učiteľov,  školu a žiakov, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnych kompetencií. Je zameraný na metodiku informatiky, programovanie, SCRUM v praxi, digitálnu bezpečnosť mladých a Microsoft 365. Ponúka inovatívne nástroje na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti.

Kto sa môže stať koordinátorom?

 • Učitelia 1. alebo 2. stupňa ZŠ, učitelia 8-ročných gymnázií, ktorí si v rámci prihlášky otestujú svoje digitálne kompetencie na stránke Učiteľ 21 a výsledok testu uvedú v prihláške (link na test je súčasťou prihlášky).
 • Ďalšie požiadavky:
 • Organizačné a komunikačné schopnosti na dobrej úrovni
 • Schopnosť motivovať iných
 • Flexibilita
 • Ochota učiť sa
 • Analytické myslenie

Čo koordinátor a jeho škola môžu získať?

 • Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností , využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky priamo od odborníkov z IT praxe.
 • Jedinečné označenie školy "Tu máme digitálneho koordinátora".
 • Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc v rámci podpornej skupinu koordinátorov.
 • Celé školenie a účasť v programe je bezplatná.

 

 

dgsk

Harmonogram vzdelávania

August

 • 4 - dňové povinné školenie v 23. - 26. augusta 2021 v Bratislave (prípadne v náhradnom termíne alebo online,  v závislosti od aktuálnej situácie s Covid-19).  Za úvodné 4 - dňové školenie účastník zaplatí symbolickú sumu 20 €. 
 • Školenie bude vedené odborníkmi zo zapojených firiem a pedagógmi venujúcimi sa metodike výučby informatiky.

September - jún

 • Zdieľanie vedomostí zo školenia koordinátorov s kolegami na začiatku školského roka (najmä s tými, ktorí učia informatiku) formou osobnej prezentácie.
 • Online a osobné aktivity podľa vlastného výberu koordinátora počas šk. roka, ako napr. webináre, aktivity na škole atď. (v rozsahu cca 7 hodín mesačne). Pozrite si prehľad jednotlivých aktivít podľa voliteľných tém.
 • 2x2 hodiny online alebo osobné stretnutia s ostatnými koordinátormi (december a jún).

 

Kto sa spolupodieľa na príprave programu?

 

Ak máte záujem absolvovať uvedený program, prihláste sa tu PRIHLÁŠKA

ja sk
KI

Zdroj:

https://www.digikoordinatori.jaslovensko.sk/

 

 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac