Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Overovanie digitálnych zručností - ICDL / ECDL

ICDL / ECDL je systém, ktorý stanovuje a overuje potrebný rozsah digitálnych vedomostí a zručností v rôznych tematických oblastiach

Európsky systém ECDL (pôvodne Európsky vodičský preukaz na počítače), vo svete využívaný pod názvom ICDL, vyrástol z európskeho systému  na celosvetový systém.  Od mája 2019 oba systémy používajú jednotné meno ICDL - International Certification of Digital Literacy.

Súčasne bola obohatená štruktúra systému a doplnené tematické oblasti, na ktoré sa systém zameriava. Systém ponúka ucelené podklady pre vzdelávanie bežného i pokročilého používateľa výpočtovej techniky v digitálnych vedomostiach a zručnostiach - od štandardizovaného rozsahu požadovaných znalostí a zručností cez podporu vzdelávania až po overenie a certifikáciu dosiahnutej úrovne.

Je založený na unikátnom súbore sylabov (opise požadovaných znalostí a zručností), na základe ktorých je možné vyučovať a hodnotiť digitálne zručnosti, a na metodike, ktorá spoľahlivo overí, či uchádzač požadovanú úroveň vedomostí a zručností dosahuje. 

 • Certifikáty systému ICDL / ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.
 • Overovanie digitálnych zručností - digitálnej spôsobilosti prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch.
 • Systém ICDL / ECDL je už vyše 20 rokov lídrom certifikácie digitálnych zručností v Európe a významným spolutvorcom európskych štandardov v oblasti digitálnych kompetencií.
 • Systém ICDL / ECDL je otvorený pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením. Je prevádzkovaný na neziskovom princípe národnými informatickými spoločnosťami.
skills

Bez vzdelávania a overenia zručností to nejde

Digitálne zručnosti je možné získať iba prostredníctvom cielenej výučby, ktorej súčasťou sú aj programy na overovanie a certifikáciu digitálnych zručností, medzi ktoré patrí aj systém ECDL. Príkladom sú mladí ľudia, ktorí využívajú informačné technológie takmer výlučne ako zdroj zábavy alebo na komunikáciu na sociálnych sieťach a digitálne zručnosti potrebné pre prácu im chýbajú. Potvrdili to prieskumy v Rakúsku, Švajčiarsku a v Škandinávii, v ktorých 67% opýtaných mladých ľudí hodnotilo svoje počítačové zručnosti ako veľmi dobré alebo dobré, ale iba 7% z nich v praktickom teste skutočne takúto úroveň aj dosiahlo. Na spracovávanie textu, prácu s výpočtovými tabuľkami a databázami intuícia jednoducho nestačí. Pomôže iba cielená výučba a overenie nadobudnutých zručností prostredníctvom objektívneho testovania. 

ICDL / ECDL je  systém, ktorý stanovuje potrebný rozsah digitálnych znalostí a zručností v rôznych tematických oblastiach (tzv. digitálne štandardy) a  prostredníctvom praktických testov overuje úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný človek využíva v osobnom živote alebo pracovnej praxi.  Systém je určený pre bežných používateľov PC, nie IT špecialistov resp. programátorov.       

Komu je ECDL určené?

Skúšky ICDL / ECDL sú určené všetkým, pociťujú potrebu zlepšiť svoju prácu s osobným počítačom. Najväčšou cieľovou skupinou sú ľudia v produktívnom veku, ktorí potrebujú počítačové zručnosti v pracovnom živote, ďalej študenti základných a stredných škôl a v neposlednom rade i bežní občania, ktorí pochopili, že bez ovládania informačných technológií sa už nezaobídu.    

ECDL vhodné a dostupné pre každého, kto:

 • digitálnu zručnosť považuje za základnú zručnosť spolu s matematickou gramotnosťou a gramotnosťou, ktorú musí ovládať každý,
 • chce rozumieť základom digitálneho sveta, chce dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že práca s PC bude efektívnejšia, rýchlejšia a správna,
 • chce mať medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môže využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí,
 • chce sa dobre orientovať na internete a bude schopný ho bezpečne využívať ako zdroj informácií pre štúdium a prácu alebo osobný život,
 • chce mať lepší prístup k informáciám a potrebuje ich bezpečne a efektívne spracovávať a zdieľať,
 • chce vedieť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami,
 • chce byť pripravený na život v budúcnosti.

 Prečo otestovať svoje digitálne zručnosti prostredníctvom ECDL?

 • ECDL je najrozšírenejší certifikačný systém svojho druhu. Úspešne sa využíva vo vyše 100 krajinách sveta.
 • ECDL je praktický. Zameriava sa na praktické digitálne zručnosti pre život a prácu.
 • ECDL neobmedzuje pri príprave. Spôsob získania zručností je na vašom rozhodnutí.
 • ECDL nemá bariéry. Pre osoby so zdravotným obmedzením možno podmienky testovania vhodne upraviť.
 • ECDL sa prispôsobí vašim potrebám. Oblasti, v ktorých sa chcete vzdelávať a certifikovať, ako aj časový plán si zvolíte sami podľa vašich potrieb a časových možností.

 

Rozhodli ste sa prevziať kontrolu nad vaším osobným počítačom?

Začnite TU: Moduly-Sylaby a pokračujte  Ako si vybrať podľa profilu

 

icdl 2

Zdroje:

https://www.ecdl.sk/digitalne-zaklady-pre-zivot

https://www.ecdl.sk/system-icdl-ecdl

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac