European Commission logo
Vytvorenie konta
Blog
Blog

Nádej, predstavivosť a odhodlanie. Postrehy z európskej konferencie komunity EPALE

Komunita vzdelávania dospelých reagovala na výzvu EPALE predstaviť si pozitívnu, udržateľnú a spravodlivejšiu budúcnosť pre všetkých.

Insights from the EPALE Community Conference

Komunitu EPALE tvorí skupina zanietených odborníkov, ktorí sa chcú neustále rozvíjať a vymieňať si skúsenosti so svojimi kolegami. Ich motivácia sa prejavila počas troch dní európskej konferencie komunity EPALEna ktorej sme oslavovali európsku komunitu vzdelávania dospelých a spoločné úsilie predstaviť si mierumilovnú a spravodlivú budúcnosť napriek zložitým časom, v ktorých žijeme.

Zdieľanie a spájanie

Koncepty zdieľania a spájania boli základom našej konferencie. Spojila európsku úroveň s miestnou úrovňou, online komunitu so skutočnými a konkrétnymi osobami, ktoré za ňou stoja: viac ako 20 podujatí v 17 rôznych krajinách sprevádzalo hlavnú online sekciu konferencie.

Spájanie je tiež dôležité pre budovanie komunít. A učenie sa môže zohrávať rozhodujúcu úlohu! Toto rezonovalo v mnohých paneloch a vystúpeniach počas konferencie.

Prepojenie rôznych vízií minulosti je potrebné na vybudovanie spoločnej pamäte tak, ako sme o tom hovorili v prvý deň.

Learning communities - quote

Spájanie rôznych generácií a podpora medzigeneračnej solidarity je základným prvkom demokracie. V kontexte Európskeho roka mládeže 2022 je to obzvlášť viditeľné v úsilí Európskej komisie zabezpečiť autentickú a zmysluplnú účasť mladších generácií, pretože podľa slov Biliany Sirakovej  je ich "právom byť zapojení".

young adults - quote

Dvojjazyčnosť - ako zdôraznil Fabrice Jaumont - znamená prepájanie a vytváranie ciest na spoznávanie vlastnej identity prostredníctvom iných perspektív.

Čeliť zložitosti

Aby sme mohli čeliť mnohým výzvam a krízam, v ktorých žijeme, musíme akceptovať zložitosť a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

"Potrebujeme schopnosť vidieť rôzne vrstvy zložitosti v rámci celkového obrazu" povedala Vanessa de Oliveira Andreotti.

Vanessa de Oliveira Andreotti - quote

Nepríjemné situácie by nemali byť prekážkou, ale výzvou k dialógu: na budovanie spoločných spomienok - ako vyplynulo z diskusie prvého dňa konferenciemusíme ozdraviť naše komunity, vyhnúť sa polarizácii a zamerať sa na empatiu.

Kultúra a tvorivosť môžu zohrávať zásadnú úlohu pri riešení zložitosti takejto polarizovanej spoločnosti a spôsobu, akým sú naše identity vnímané alebo opisované. Ako poznamenala Letizia Rompelbergovádivadelná výchova nás môže naučiť čeliť konfliktom, angažovať sa v dialógu a budovať toleranciu, ktorá presahuje jednoduché nálepkovanie.

Culture - quote

Zručnosti na posilnenie postavenia

Rok 2023 bude Európskym rokom zručností a my musíme vynaložiť ešte väčšie úsilie na to, aby sa každý a všade zapojil do celoživotného vzdelávania. Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia sú kľúčové slová pre budúci rok.

Členovia komunity EPALE, ktorí sa zúčastnili druhého dňa diskusie EPALE, ukázali, že učenie sa môže prebiehať v tých najneočakávanejších a najnáročnejších prostrediach - vo väzniciach, v kultúrnych priestoroch... Učenie je tiež neustálou výmenou medzi vzdelávateľom a učiacim sa.

Wilma Greco - quote

A v nadväznosti na prejav Fabrice Jaumonta "jazykové vzdelávanie je veľmi inkluzívne, spravodlivé a pomáha ľuďom byť tolerantnejšími a priateľskejšími. Toto vzájomné porozumenie pomáha bojovať proti rasizmu, xenofóbii a nenávisti. Podporuje mier." To potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

Vojna na našich hraniciach a kombinácia energetickej a finančnej krízy v posledných mesiacoch nás všetkých urobili zraniteľnými. Už nejde o inklúziu, ale o spolužitie v mieri, vybavenie dospelých potrebnými zručnosťami na zvládnutie obrovských zmien. Každý môže prispieť svojím dielom a európska konferencia komunity EPALE ukázala náš veľký potenciál.

Nestihli ste podujatia konferencie sledovať naživo?

Tu sú záznamy štyroch plenárnych zasadnutí:

Login (15)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac