Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Kto je kto vo vzdelávaní dospelých - Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) je občianske združenie založené v roku 2012, ktoré spája lektorov a kariérnych poradcov z celého Slove

 

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) je občianske združenie založené v roku 2012, ktoré spája lektorov a kariérnych poradcov z celého Slovenska. Cieľom združenia je podpora profesijného a osobného rastu lektorov a kariérnych poradcov, poskytovanie ďalšieho vzdelávania a supervízie pre túto cieľovú skupinu, zvyšovanie kvality lektorských a kariérno – profesijných služieb, sieťovanie a zastupovanie záujmov lektorov a kariérnych poradcov.

Hlavným predmetom činnosti ALKP je ďalšie vzdelávanie: akreditované a neakreditované kurzy, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť, organizácie z podnikateľského prostredia a aj z neziskového sektora.

ALKP sa zameriava na interaktívne vzdelávanie dospelých s využitím aktivizačných vyučovacích metód. Účastníci takéhoto vzdelávania sú aktívnymi spolu realizátormi vzdelávacieho procesu a využívajú pri tom vlastnú predchádzajúcu skúsenosť z pracovného alebo osobného života.

 

Akreditovaný Kurz Lektor

Cieľom akreditovaného kurzu Lektor je príprava a výcvik lektorov, školiteľov či koučov v komplexných lektorských zručnostiach. Účastníkov kurzu celým kurzom postupne sprevádzajú štyria profesionálni lektori z praxe. Účastníci vzdelávania tak majú možnosť spoznať rôzne štýly lektorovania a zároveň sa naučia, že realizovať vzdelávanie rozhodne neznamená viesť nudné prednášky.

Overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor

Na Slovensku v súčasnosti realizujú overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor (certifikáciu lektorov) len dve inštitúcie. Jednou z nich je ALKP. Pre záujemcov, ktorí spĺňajú náročné podmienky absolvovania skúšky, vykonáva ALKP overovanie odbornej spôsobilosti v tejto oblasti v plánovaných termínoch štyrikrát ročne.

Akreditovaný Kurz Kariérne poradenstvo

Tento kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére, chcú sa realizovať ako kariérni poradcovia, alebo už aj pracujú ako kariérni poradcovia a majú záujem naučiť sa nové metódy práce. Cieľom kurzu Kariérne poradenstvo je najmä osvojiť si metódy kariérneho poradenstva, ktoré sú nápomocné klientovi v tom, aby lepšie porozumel sebe a svetu okolo seba tak, aby mu vonkajšie podmienky nebránili využívať príležitosti rozvíjať vlastný potenciál.

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie

Kurz patrí medzi inovačné vzdelávanie a je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí chcú viesť individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre svojich žiakov a študentov a nabádať ich tak k zodpovednému prístupu voči  svojej pracovnej budúcnosti. Cieľová skupina si zároveň rozširuje svoje kompetencie kariérového poradcu o nové prístupy v kariérovom poradenstve - koučovacie techniky doplnené ovládaním manažmentu zmeny u žiakov a študentov.

Konferencie ALKP

Raz ročne ALKP organizuje v Banskej Bystrici stretnutie lektorov a kariérnych poradcov, ktoré je považované za najväčšie stretnutie tejto komunity na Slovensku. Nosnými témami konferencie sú nové trendy a budúce výzvy vo vzdelávaní dospelých a kariérnom poradenstve. Podujatie je aj inšpiráciou a motiváciou pre ďalšiu prácu lektorov, kariérnych poradcov a všetkých nadšencov ďalšieho vzdelávania dospelých, ktorí sa konferencie zúčastnia. Tradične ide o veľkolepý a hodnotný deň, ktorý sa plánuje niekoľko mesiacov vopred.

 

Členstvo v ALKP

Už od svojho vzniku ALKP poskytuje možnosť byť súčasťou tejto organizácie. ALKP ponúka za symbolický poplatok rôzne benefity a služby, ktoré tak môžu registrovaní členovia využívať. Je to napríklad spolupráca s členmi na rôznych vzdelávacích projektoch, propagácia vlastných služieb lektorov a kariérnych poradcov, možnosť zúčastňovať sa rôznych vzdelávacích podujatí za zvýhodnené ceny, alebo podpora a pomoc pri zdieľaní lektorského a kariérneho know-how. ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, ženám na materskej a rodičovskej dovolenke a ZŤP poskytuje členstvo bezplatne.

Ako sa ALKP vysporiadalo s pandémiou?

 

Prezidentka ALKP Emília Jányová Lopušníková hovorí, že „ALKP sa podarilo s pandémiou vysporiadať plynulo a zmysluplne. Z doterajšej prezenčnej výučby sme plne prešli na výučbu online. Ak poskytujete prezenčne kvalitu, dokážete poskytovať kvalitu aj online. Naďalej naplnené kurzy a dokonca medziročný nárast účastníkov kurzov považujeme za veľký úspech v tejto zložitej pandemickej situácii. Pokora však zostáva s nami vždy a stále. Vážime si každého klienta, jeho príbeh, cestu, peniaze, čas... A na oplátku mu ponúkame reálne hodnoty, ktoré niektorí potrebujú objaviť, iní znovu nájsť. Ďakujem všetkým za spoluprácu a prajem veľa zdravia.“

 

 

Kontakty:

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Partizánska cesta 97

974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 919 185 148, +421 915 871 692

alkp@alkp.sk, www.alkp.sk

Text: Lucia Lauková a Peter Maľa

Fotokoláže: Danka Kováčiková

Login (5)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac