European Commission logo
Vytvorenie konta
Blog
Blog

Interview: Zuzana Záhradníková

EPALE diskutuje s odborníkmi. Tento krát sme Vám priniesli zaujímavý rozhovor s kariérovou poradkyňou Zuzanou Záhradníkovou. Je jedinečná skúsenosťou, prístupom a zriedkavým talentom odkrývať skryté schopnosti jednotlivcov. Objaví viac nadaní, ako len tie, o ktorých ste už možno sami tušili.

Zuzka je vyštudovaná ekonómka, ktorá od detstva túžila riešiť archeologické záhady. Dnes sa venuje hľadaniu a objavovaniu vrodených talentovpredispozícii na určitú profesiu. V práci kariérového poradcu tak využíva presnosť ekonóma a úsilie archeológa.

Zuzana sa drží motta: "Ak budeme rozvíjať slabé stránky, budeme priemerní, ale ak budeme rozvíjať silné stránky, budeme jedineční“.

 

Zuzka, čo Ťa priviedlo k práci kariérovej poradkyne ? Kedy si sa Ty rozhodla pre zmenu kariéry?

Pracovala som ako manažérka v medzinárodnej IT korporácii. V priebehu trinástich rokov som úspešne fungovala na rôznych pozíciách, vrátane vedúcej pozície na finančnom oddelení. Aj preto ma začali oslovovať na mentoring samotní zamestnanci firmy, ktorí chceli zmenu v rámci vlastnej kariéry.  Išlo o zmeny v rámci ich pozície alebo analýzy ich talentov a zručností smerom ku kariérnej zmene. Mala som na starosti slovenské aj zahraničné tímy a v záujme výkonu všetkých tímov som chcela rozpoznávať vnútornú motiváciu každého zamestnanca ako jednotlivca so súborom jedinečných znakov, ktoré dávajú predpoklady k úspešnému výkonu v rámci pracovnej pozície.

Jedného dňa ma oslovila nadriadená, či mám záujem absolvovať kurz venovaný metódam zážitkového kariérového poradenstva, ktorý v tom čase organizoval Thomas Diener na Slovensku. Thomas vyše 20 rokov pôsobí ako psychológ, terapeut, aj kariérový poradca. Vďaka tejto skúsenosti som sa rozhodla prejaviť svoje mentorské, poradenské a lektorské zručnosti nezávisle a časom som sa osamostatnila. Ešte stále je na čom pracovať, ale túto prácu milujem. Pre túto zmenu som sa rozhodla inštinktívne a zároveň na základe dlhoročných skúseností. Považujem sa za racionálneho a logického človeka s intuíciou a schopnosťou objavovať.

 

Používaš výlučne vlastné postupy získané v rámci praxe alebo využívaš aj iné metódy v procese poradenstva, kde sa inšpiruješ už vytvorenými metodikami ?

Mix viacerých vecí. V počiatočných fázach išlo skôr o poradenstvo v zmysle “životopis a pohovor”. To bola dovtedy moja skutočne silná stránka, keďže som sama prijímala ľudí do firmy na rôzne pozície.

Využívam aj metodiky od Thomasa Dienera, projektívnu metódu asociácií, rozhovory a pod.. Veľa sa učím aj na konferenciách a podujatiach organizovaných Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorého som spoluzakladateľkou a aktívnou členkou. V praxi metodiky volím individuálne, na základe osobnostných a osobitných potrieb klienta. Okrem kariérového poradenstva pomáham vytvárať klientovi aj tzv. akčný plán, teda cestu s popisom jednotlivých krokov za účelom dosiahnutia želaného cieľa/profesie.

 

S kým okrem Združenia ešte rozvíjaš spoluprácu ?

Okrem toho, že som súčasťou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré vzniklo ako impulz od  účastníkov kurzu Thomasa Dienera, pracujem aj pre neziskovú organizáciu IT v kurze ako externý lektor. V minulosti som bola súčasťou organizácie zameranej na seba rozvoj žien na Slovensku, kde už aktívna nie som.

 

V rámci lektorovania, na aké témy sa konkrétne  zameriavaš ?

Tak napríklad som bola prizvaná neziskovou organizáciou IT v kurze, aby som lektorovala nezamestnaných komunikačné a prezentačné zručnosti spolu s tímovou spoluprácou. Trénujem aj Časový manažment a poskytujem poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov. V budúcnosti plánujem vyučovať aj Talent manažment vo firmách.

 

Späť k poradenstvu. Aký typ ľudí najčastejšie vyhľadáva Tvoje poradenské služby ?

Vysokoškoláci-absolventi, ženy po materskej, vyhoretí manažéri, start-upisti... Život mi prináša tiež ľudí, ktorí sa o mne dozvedia na podujatiach a ústnym odporúčaním cez bývalých klientov.  Väčšina takýchto klientov sú ženy vo veku 30 až 45 rokov. Občas aj zahraniční klienti, ktorí žijú na Slovensku a chcú sa etablovať na slovenskom trhu.

 

Čím je pre Teba ďalšie vzdelávanie v rámci tvojej súčasnej profesie ?

Študujem už vyše roka psychológiu pre dospelých, tzv. Psychológiu v kocke, na Univerzite Komenského v Bratislave. Občas sa stane, že musím klienta poslať za psychológom alebo terapeutom. Preto je pre mňa štúdium psychológie dôležité a zvažujem aj diaľkové štúdium psychológie. Niekedy sa odkryje aj fakt, že žena alebo muž si sami uvedomia, že povolanie, ktoré vykonávajú nie je pre nich vhodné. K takýmto situáciám treba pristupovať zodpovedne a štúdium psychológie je dobrou pomôckou.

Len nedávno som začala štúdium aj na Fakulte sociálno-ekonomických vied v Bratislave, kde sa prednáša predmet “Kariérové poradenstvo” už asi štvrtý rok.  Prednášajú ho členovia Združenia, kolegovia, ktorí sú odborníci v teoretickej časti.  Ja som predovšetkým lektorka zážitkových metód kariérového poradenstva. Chcem si zopakovať a utvrdiť vedomosti, takže som zasadla medzi vysokoškolákov do lavíc a chystám sa v tom pokračovať aj keď mám už po štyridsiatkeJ.

 

Zuzka, ako vyzerá tvoj bežný deň ?

Bežný deň ovplyvňuje lektorovanie a podujatia, na ktorých vystupujem, prípadne workshopy. Tomu prispôsobujem individuálne alebo skupinové poradenstvo. Individuálne poradenstvo je dvoj- alebo trojhodinové. Idem na maximum, takže kvalitatívne zvládnem jedno, max. dve za deň.

Začínam rozvíjať spoluprácu aj  s niektorými gymnáziami, kde radím skupinovo študentom s plánovaním ich budúcej kariéry. A samozrejme, je to moja spolupráca so Združením, kde robíme putovné workshopy. Ako už som spomínala,  zvyšok času venujem ďalšiemu vzdelávaniu. Ja sa učím rada, napríklad aj cez rozhovor (to sme radi Zuzka, keďže na EPALE vedieme diskusie s odborníkmi). Nosím zošit, do ktorého si zapisujem zaujímavé myšlienky. Pre krátkosť času, to momentálne nechcem zdieľať..

 

Prečo je dôležité pre väčšinu ľudí prejsť si skúsenosťou kariérového poradenstva ?

Ja sama som bola na vrchole úspechu, napriek tomu mi sebapoznanie a utvrdenie si, v čom som dobrá pomohlo. Je dobré mať istotu v tom, aké sú moje vrodené talenty a silné stránky. V rámci skupinovej práce to môžu pomenovať aj druhí ľudia a to je dôležité. Zažívam úspešné poradenstvo aj pri úspešných ľuďoch. Napríklad, jeden člen predstavenstva sa chcel uistiť, či by vedel zhodnotiť svoje skúsenosti aj vo svojom vlastnom podnikaní alebo výskume. To sa podarilo.

Alebo podnikateľka, ktorá už bola úspešná a chcela expandovať, rozhodla sa poradiť, či je to v súlade s jej danosťami. Poradenstvo jej dodalo odvahu pokračovať a úspešne. Alebo prípad ďalšej podnikateľky, ktorá si prestala byť po mnohých rokoch istá, či podnikanie je pre ňu správne kariérové rozhodnutie. Nachádzala sa vo fáze totálneho vyhorenia. Našli sme síce aj doplnkové povolanie, ale v skutočnosti bolo treba upratať iba organizačnú štruktúru podniku, pretože inak disponovala výnimočným talentom na podnikanie a to jej v súčasnosti znova prináša radosť a úspech.

Interview : Eva Brázdilová

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac