chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Interview: Rola celoživotného vzdelávania pri rozvoji kariéry - Jozef Detko (Euroguidance Slovensko)

27/11/2018
by EPALE SK
Jazyk: SK

V rámci novembrovej témy, ktorou je rola celoživotného vzdelávania pri rozvoji kariéry, sme sa zamerali aj na prepojenie medzi kariérovým poradenstvom a celoživotným vzdelávaním.  Euroguidance centrum na Slovensku je súčasťou celoeurópskej siete, ktorá umožňuje vzájomnú inšpiráciu medzi poradenskými systémami v jednotlivých krajinách a podporuje rozvoj služieb celoživotného poradenstva prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe. Sieť Euroguidance zároveň podporuje mobilitu v Európe za účelom vzdelávania sa a odbornej prípravy. Na naše otázky odpovedá Jozef Detko, Euroguidance Slovensko.

 

V čom vidíte prepojenie medzi celoživotným vzdelávaním a rozvojom kariéry? Môže sa vôbec kariéra jednotlivca rozvíjať bez učenia?

V prvom rade, ľuďom sa s pojmom kariéra spájajú rôzne, viac či menej pozitívne, významy. Skutočný rozvoj kariéry predstavuje, povedzme, starostlivosť o vlastnú profesijnú budúcnosť alebo možnosti svojich detí. Kariérizmus je, naopak, pojem s negatívnym podtextom, vyjadrujúci bezohľadnú snahu dostať sa vyššie v rebríčku napríklad za cenu podvádzania či osočovania spolupracovníkov. Takémuto správaniu určite nie je možné priradiť označenie rozvoj kariéry.

Ak mám odpovedať v skratke, tak profesijná kariéra sa bez celoživotného vzdelávania nedá rozvíjať, a dokonca sa nedá ani udržať.

Starostlivosť o kariéru zahŕňa napríklad aj uvažovanie nad budúcnosťou pracovnej pozície, ktorú na pracovnom trhu jednotlivec zastáva. Zmeny technológií, legislatívy, odborného poznania alebo vkusu zákazníkov – spoločenské zmeny - spôsobujú zastarávanie kvalifikácie. Jediná cesta, ako si svoju hodnotu na trhu práce udržať, je celoživotné učenie.

Celoživotné poradenstvo a vzdelávanie sú tak nevyhnutné prepojené. Práve kariéroví poradcovia by mali byť tými, ktorí prinášajú svojim klientom predovšetkým už samotnú ideu neustáleho, kontinuálneho rozvoja. Nielen vysokokvalifikovaní pracovníci musia svoje vedomosti nepretržite dopĺňať, všetky profesie musia udržovať kontakt s novými trendmi. Klient v spolupráci s kariérovým poradcom by mali spoločne hľadať najvhodnejšie formy a obsahy ďalšieho vzdelávania, ktoré optimálne podporia jeho pracovné vyhliadky, osobný rozvoj a zároveň neobmedzia napr. rodinný život.

/sk/file/narodna-cena-karieroveho-poradenstva-2018Národná cena kariérového poradenstva 2018

Národná cena kriérového poradenstva 2018

 

Ako aktivity centra Euroguidance ovplyvňujú organizácie, ktoré ľudom pomáhajú v kariérnom raste či zmene kariéry?

Euroguidance sa sústreďuje na podporu poradenských služieb predovšetkým v oblasti európskej vzdelávacej mobility. Snažíme sa, aby informácie o tom, ako sa k týmto otázkam pristupuje v krajinách EÚ, boli nielen dostupné, ale aj aby sme ich aktívne prinášali poradcom ako tému aktuálnu nielen pre mladú generáciu. Zároveň podporujeme priame kontakty medzi našimi poradcami a zahraničím.

Naprieč rokmi sme zorganizovali množstvo vzdelávacích seminárov pre kariérových poradcov po celom Slovensko a spustili sme viacero zaujímavých iniciatív. Medzi tie najzaujímavejšie patrí každoročne udeľovaná Národná cena kariérového poradenstva, medzinárodný seminár Cross-Border či Týždeň kariéry, ktorý organizujeme v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a ktorého zmyslom je propagácia služieb kariérového a celoživotného poradenstva širšej verejnosti. Snažíme sa udržovať živý kontakt s organizáciami využívajúcimi inovatívne metódy a postupy práce a prinášať príklady ich aktivít na Slovensko.

Poradcovia majú v rámci grantového programu Erasmus+ možnosť absolvovať job shadowing v poradni či odborný kurz s finančnou podporou EÚ.

Viacej o Týždni kariéry , ktorý sa tohto roku uskutočnil v dňoch 5.-9. novembra, sa môžete dozvedieť TU.

 

Posledná otázka súvisí s terminológiou. V súčasnosti sa používajú termíny kariérové poradenstvo aj celoživotné poradenstvo. Vidíte v týchto pojmoch rozdiel? Ak áno, aké je správne použitie týchto termínov?

Oba uvedené pojmy sú u nás nové. Tradične sa s touto oblasťou spájajú termíny výchovné poradenstvo, profesijné poradenstvo, informačné a odborné poradenské služby spojené s hľadaním a udržaním zamestnania.

Obsah poradenských služieb poskytovaných s cieľom naplniť právo na vzdelanie a prácu nie je striktne definovaný a jednotlivé služby sa prelínajú podľa potrieb ich klientov. Výchovné poradenstvo sa zvyčajne viaže na obdobie školskej dochádzky, profesijné poradenstvo na voľbu povolania a školy poskytujúcej počiatočnú odbornú prípravu. Poradenstvo spájané so službami zamestnanosti sa spája s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Existujú poradenské služby zamerané aj na prechod z trhu práce do aktívneho dôchodku.

Termín kariérové poradenstvo sa snaží zvýrazniť podobnosť v metódach a cieľoch poradenských služieb poskytovaných v rôznom prostredí rôznym cieľovým skupinám. Podobnú dilemu rieši študent rozhodujúci sa pre svoju prvú profesiu a aj človek po rokoch zamestnania, ak jeho profesia stratí budúcnosť a musí zmeniť kvalifikáciu.

Termín celoživotné poradenstvo nevytláča kariérové poradenstvo, zvýrazňuje potrebu stálej podpory a motivácie, nielen v období kariérových zmien. Zahŕňa viac aspekt systematického prístupu, celoživotného nadobúdania zručností pre kariéru jednotlivca. Procesu, ktorý začína v detstve a musí sústavne pokračovať celý život. Poradenské služby poskytované v rôznych fázach života nemôžu byť budované a riadené oddelene, ale ako súčasť systému celoživotného poradenstva a celoživotného učenia.

Napríklad poradenstvo poskytované žiakom musí zohľadňovať nielen osobnosť jednotlivca ale aj trh práce, aby sa nezakladala budúca profesijná disharmónia. Vo fáze produktívneho života pojem celoživotné poradenstvo viac zachytáva i ďalšie stránky človeka, ktoré sú však s prácou, vzdelávaním a kariérou veľmi previazané. Keďže prácou trávime veľkú časť svojho dospelého života, spokojnosť s ňou, zmysel, ktorý v nej vidíme, ale i úplne pragmaticky, pláca, ktorú za ňu dostávame, všetky tieto aspekty zasahujú do súkromnej sféry jednotlivca. A naopak, problémy v osobnom živote sa môžu prenášať, aj keď len nevedomky, do pracovnej oblasti. Preto kvalitné služby poradcov musia brať do úvahy človeka v celej jeho komplexnosti.

 

Tím EPALE ďakuje za rozhovor Jozefovi Detkovi z Euroguidance Slovensko! 
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn