chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Interview: Projekty vzdelávania dospelých na Slovensku

18/10/2018
od EPALE SK
Jazyk: SK

Realizáciu programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (Erasmus+) na Slovensku zabezpečuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Projekty vzdelávania dospelých sú jednou z oblastí, ktorú pokrýva Erasmus+. Na otázky týkajúce sa možností zapojenia sa do projektov vzdelávania dospelých sme sa pýtali priamo Zuzany Izakovej, konzultantky pre kooperáciu a propagáciu programov SAAIC. 

1. Kto sú organizácie/inštitúcie s ktorými pracujete? Koho oslovujete a kto následne vykonáva projekty vzdelávania dospelých na Slovensku? 

Program Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií, ktoré sa aktívne venujú vzdelávaniu dospelých, pričom pod vzdelávaním dospelých rozumieme okrem formálneho aj neformále vzdelávanie či informálne učenie sa. V praxi to znamená, že sa do programu Erasmus + môžu zapojiť rôznorodé subjekty, napr. verejné či súkromné vysoké školy prostredníctvom katedier angragogiky, centier ďalšieho vzdelávania či univerzít tretieho veku; kultúrne organizácie - knižnice či múzeá, ktoré organizujú rôzne neformálne vzdelávacie podujatia pre dospelú popupáciu; ústavy na výkon trestu odňatia slobody zabezpečujúce vzdelávanie; verejné alebo súkromné podniky zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých - napr. jazykové školy, či organizácie tretieho sektora (občianske združenia, neziskové alebo mimovládne ortanizácie), zameriavajúce sa svojimi vzdelávacími aktivitami na rôzne cielové skupiny - seniorov, dospelých znevýhodnených (zdravotne postihnutých, sociálne znevýhodnených, migrantov) a pod. Podstatné teda nie je, či je žiadateľom o grant verejná organizácia, súkromná spoločnosť alebo občianske združenie, ale fakt, že ide o subjekt, ktorý aktívne pôsobí vo vzdelávaní dospelých. 

2. Aké majú tieto organizácie možnosti v rámci realizácie projektov?

Organizácie majú možnosť zapájať sa do programu Erasmus+ vo vzdelávaní dospelých prostredníctvom dvoch typov projektov. Prvým je tzv. KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – ľudovo povedané mobilitný projekt, prostredníctvom ktorého môže vzdelávacia organizácia získať grant na financovanie profesionálneho rozvoja svojich zamestnancov, ktorých vysiela na vzdelávacie kurzy, semináre či stáže do zahraničia. Druhým typom projektu je projekt KA2 – strategické partnerstvá, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť projektové partnerstvo minimálne 3 organizácií vzdelávania dospelých z 3 rôznych krajín programu a vďaka tomu sa vzájomne inšpirovať, spájať, spolupracovať či vytvárať spoločné výstupy – produkty využiteľné vo vzdelávaní dospelých.

Októbrovou témou EPALE sú projekty a partnerstvá. V rámci tejto témy čoskoro publikujeme ďalší článok, ktorý vznikol v spolupráci so SAAIC, v ktorom sa necháme inšpirovať príkladmi dobrej praxe - realizovanými projektmi Erasmus+ z oblasti vzdelávania dospelých!

3. Aké sú nosné oblasti projektov vzdelávania dospelých na Slovensku? 

Nakoľko má vzdelávanie dospelých široký záber, aj projekty, financované cez program Erasmus+ sú orientované na rôzne témy. Zameriavajú sa na vzdelávanie špecifických cieľových skupín, akými sú seniori, dospelí s nízkou kvalifikáciou, dospelí so znevýhodnením - zdravotnými či sociálnym, väznené osoby, migranti a pod. V projektoch Strategických partnerstiev rezonujú najmä témy akými je napríklad špecifiká vzdelávania seniorov; vzdelávanie žien nastupujúcich do pracovného života po rodičovskej dovolenke; vzdelávanie zdravotne postihnutých osôb s cieľom ich plnohodnotného zapojenia sa do pracovného života; vzdelávanie zamerané na riešenie problémov súvisiacich so starnutím populácie alebo vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti seniorov. 
 
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus + vo vzdelávaní a odbornej príprave orientuje svoje aktivity na túro širokospektrálnu cieľovú skupinu najmä prostredníctvom infokampane a inštruktážnych seminárov, ktoré organizuje po celom Slovensku+sériou debát Živé knižnice, ktoré organizuje v spolupráci s Iuventou ako aj prostrednítcvom podujatí s názvom Granty pre samosprávu, na ktorých sú prítomným prezentované možnosti, ktoré ponúkajú rôzne finančné mechanizmy vrátane programu Erasmus+. Viac na externom odkaze. 
 
 
SAAIC v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže budú realizovať Informačné dni: "Výzvy 2019 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus + pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport", ktoré sa uskutočnia v troch slovenských mestách:

/sk/file/pozvankaostatnejpg-1pozvanka_ostatne.jpg

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn