Blog
Blog

INKLUZÍVNE PRACOVISKO – v práci bez predsudkov

Lean In ponúka Online program INkluzívne pracovisko, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí.

Vzdelávanie v oblasti diverzity, inklúzie či nevedomých predsudkov je na Slovensku veľmi obmedzené. Mládež sa o nich v škole neučí, zamestnanci sa s touto témou stretávajú len v najväčších korporáciách, kde iniciatíva vzdelávať k vzájomnej tolerancii, medzikultúrnej empatii, rodovej rovnosti a antidiskriminačnému správaniu prichádza zväčša z materskej organizácie v zahraničí. Slovenské malé a stredné podniky, štátne podniky či samosprávy nemajú tieto témy spravidla zaradené v plánoch vzdelávania zamestnancov. Buď majú u vedenia nízku prioritu alebo je ich realizácia pre organizáciu finančne náročná.

Pokiaľ ide o platovú medzeru, podľa európskych štatistík je Slovensko na chvoste Európy. Ženy zarábajú zhruba o pätinu menej ako muži. História našej krajiny a tiež fakt, že u nás žije len 2,2% cudzincov, nás nepripravila na potrebu tolerancie, taktu a empatie v kontakte s inakosťou, či už ide o rasu, národnosť, kultúru, sexuálnu orientáciu alebo vierovyznanie. Najčastejšie sú obeťami tohto správania zraniteľné a marginalizované skupiny, napríklad ženy v dominantne mužských kolektívoch, ženy v produktívnom veku, tehotné ženy, matky, ľudia inej než bielej rasy, inej národnosti, nekresťanského vierovyznania, inej než heterosexuálnej orientácie, s telesným handikepom, ľudia po päťdesiatke a podobne.

LIN.

LEAN IN je globálne hnutie, ktoré mobilizuje ženy na celom svete k súdržnosti na ceste za svojimi ambíciami.

Lean In v spolupráci s konzultantskou spoločnosťou McKinsey každoročne produkuje rozsiahly prieskum o ženách na pracovisku Women in the Workplace. Výsledky prieskumu naznačujú nedostatočnú diverzitu

a inklúziu vo firmách 50 Ways to Fight Bias a mnoho iného. Lean In je len jednou z iniciatív nadácie Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation. Na Slovensku sa hnutie oficiálne sformovalo v podobe Lean In Slovakia Network v roku 2019. 

 

Aktuálne máte možnosť zúčastniť sa bezplatného 6-týždňového online programu INkluzívne pracovisko, ktorý ponúka Lean In.  Cieľom programu je zvýšiť povedomie zamestnancov súkromných a verejných organizácií primárne na východnom Slovensku o potrebe diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí. Projekt je organizovaný v spolupráci so špičkovým nórskym partnerom v tejto oblasti, KUN - Centre of Equality and Diversity. Cieľom je nielen rozšíriť osvetu, ale vybudovať skupinu D&I ambasádorov, vybavených materiálmi a inštrukciami, aby mohli tieto témy šíriť ďalej vo svojich organizáciách - či už sú to pracoviská, školy, komunity a podobne.

 

Projekt INclusive Workplace / INkluzívne pracovisko je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ILN.

 

Prečo sa zapojiť?

Program je určený pre širokú verejnosť, ale profitovať z neho budú najmä manažéri, personalisti, učitelia a lektori. Okrem získaného povedomia budú mať aj prístup k nástrojom, ako nadobudnuté vedomosti uplatniť v praxi a prispieť k pozitívnej zmene svojho okolia či organizácie. 

 

Vzdelanie v oblasti diverzity a inklúzie nie je zatiaľ na Slovensku bežne dostupné, prípadne sa pohybuje v stovkách až tisíckach eur. Pritom z inkluzívnej spoločnosti ťaží každý jednotlivec - nikdy neviete, kedy sa ocitnete na okraji a budete čeliť profesnej diskriminácii či už kvôli rodičovstvu, telesnému hendikepu, veku alebo sexuálnej orientácii. Spoločnosť Leam In má zámer, aby bolo základné D&I vzdelanie dostupné pre všetkých a bezplatne. 

Ak máte záujem pripojiť sa k tým, ktorí posolstvo rovnosti a spravodlivého zaobchádzania na pracoviskách šíria ďalej, pridajte sa k D&I ambasádorom a získajte ďalšie benefity. Ambasádor/ka sa zaväzuje, že v priebehu najbližších 30 dní vyškolí aspoň 20 ľudí prostredníctvom školiacich materiálov, ktoré vám budú poskytnuté. Ide o prezentáciu na 90 minút, ktorá sumarizuje všetko, čo sa v priebehu 6 týždňov naučíte. Po každom uskutočnenom webinári vyplníte stručný report, v ktorom uvediete, koľko ľudí ste vyškolili, doložíte to screenshotom alebo fotografiou z podujatia a dáte nám spätnú väzbu, ako školenie prebiehalo, prípadne aké informácie či materiály vám chýbali. 

Každých 6 mesiacov odmeníme najaktívnejších ambasádorov a všetkým aktívnym ambasádorom budeme poskytovať príležitosti na dopĺňanie ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom webinárov "train the trainer". Vzdelávať môžete svojich kolegov, spolužiakov alebo zamestnancov spoločností, ktorí sú vašimi klientami. 

works space.

POZOR! Registrovať sa dá len do 22.9.2021 alebo do vyčerpania voľných miest! Podmienkou registrácie je min. vek 16 rokov, pričom v tejto jesennej edícii budú uprednostnení záujemcovia z východného Slovenska.

REGISTRÁCIA TU

Zdroj:

https://www.leanin.sk/inkluzivne-pracovisko?fbclid=IwAR3dFmCEY6ctZx5Goc9uf2M-IUl8Asvn2jDW9RscYLuZeTqyj6F8hHtPUZw

 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti