Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Téma EPALE: Rozvoj základných zručností

Od júla do septembra 2020 bude EPALE patriť téma Rozvoj základných zručností". 

V súčasnosti má takmer 20 % obyvateľov Európy problémy s písaním, čítaním, počítaním a využívaním digitálnych nástrojov v každodennom živote.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

Od júla do septembra 2020 bude EPALE patriť téma Rozvoj základných zručností". 

Investovať do rozvoja základných zručností je v dobe po pandémii koronavírusu nevyhnutným a dôležitým krokom.Základné zručnosti (čítanie, písanie, počítanie a digitálne zručnosti) sa stali prioritou a základom  odporúčania Cesty zvyšovania úrovne zručností,ktoré bolo prijaté Radou EÚ v roku 2016. V súčasnosti má takmer 20 % obyvateľov Európy problémy s písaním, čítaním, počítaním a využívaním digitálnych nástrojov v každodennom živote. Takmer rovnaký podiel dospelej populácie (až 22 %) má nižšie ako stredné vzdelanie a nesie väčšie riziko nezamestnanosti a z toho vyplývajúcich sociálnych rizík. Odporúčanie Cesty zvyšovania úrovne zručností odporúča členským štátom, aby dodržovali zásadu, že všetci občania EÚ (vrátane dospelých) majú právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie. 

Súčasná kríza súvisiaca s koronavírusom vrhla na problematiku základných zručností úplne nové svetlo. Základné zručnosti môžu ľuďom, komunitám a neziskovým organizáciám pomôcť získať odolnosť v neistom prostredí. Umožní im rýchlejšie sa adaptovať v novom prostredí. Pandémia COVID-19 zasiahla veľa dôležitých oblastí života, ako napríklad: zdravie, prácu, duševnú pohodu alebo financie. Mnohí ľudia reagovali na pandémiu tak, že začali aktívnejšie využívať online technológie, iní však prišli o prácu. Digitálne zručnosti sa v tomto období ukázali ako kľúčové - presne tak ako vedieť plánovať rozpočet a robiť správne finančné rozhodnutie. Samozrejme, pre väčšinu ľudí bolo dôležité porozumieť a najmä pochopiť podstatu pandémie z lekárskeho a zdravotného hľadiska. 

Európania s nedostatočnými základnými zručnosťami sú v tomto období tou najzraniteľnejšiou časťou spoločnosti. Opatrenia na podporu ľudí, ktorí potrebujú získať základné zručnosti, sú nevyhnutné, najmä keď hovoríme o spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti. 

Základné zručnosti sú prierezové a potrebujeme ich v rôznych sférach života. Prirodzene sa spájajú so vzdelávaním, ale zasahujú taktiež do oblasti zamestnanosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Rozvoj základných zručností je kľúčom k tomu, aby spoločnosť dokázala čeliť súčaným sociálnym, zdravotným a ekonomickým problémom. 

V tejto súvislosti predstavujeme tretie tematické zameranie EPALE v roku 2020 - budovanie odolnosti prostredníctvom rozvoja základných zručností zabezpečením účinných politík a postupov v týchto oblastiach: 

  • kritické myslenie, 
  • zdravotná gramotnosť, 
  • finančná gramomtnosť, 
  • matematická gramotnosť,  
  • základné digitálne zručnosti pre budúcnosť. 

 V dňoch 16. - 17. septembra 2020 budete mať príležitosť zúčastniť sa online diskusie na tému základných zručností. 

Login (33)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac