Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Otvorený vzdelávací zdroj EBSN: Integrovaný prístup pri rozvoji základných zručností

 

Integrovaný prístup v oblasti rozvoja základných zručností  

 

Cieľom tohto otvoreného vzdelávacieho zdroja, ktorý je prvým krokom v rámci série budovania kapacít Európskej siete pre základné zručnosti (EBSN), je uľahčiť vytváranie a zavádzanie konzistentných, účinných a udržateľných politík v oblasti rozvoja základných zručností vo všetkých európskych krajinách. Cieľom tejto tematickej jednotky je poskytnúť všetkým relevantným aktérom dobrý prehľad o:

  • potrebe integrovanej základnej politiky zručností a jej možných účinkov,
  • prvkoch, ktoré musia byť súčasťou takejto vnútroštátnej politiky, aby bola účinná a udržateľná,
  • príkladoch dobrej praxe.

Hlavnou cieľovou skupinou sú tvorcovia vzdelávacích politík na národnej úrovni, ktorí prostredníctvom tohto prehľadu zdrojov získajú hlbšie vedomosti o otázkach týkajúcich sa základných zručností u dospelých a dokážu vyhodnotiť  kritériá úspešnosti, ktoré je možné šsledovať v existujúcich príkladoch osvedčených postupov.

Aby bolo možné vytvoriť integrovanú národnú politiku v tejto oblasti, je mimoriadne dôležité zapojiť všetky zainteresované strany na národnej úrovni do procesu tvorby politík v oblastiach, ktoré nemusia priamo súvisieť so vzdelávaním, ale sú veľmi dôležité pre základnú politiku zručností, ako je zamestnanosť, začlenenie, zdravie a sociálna starostlivosť. Národné orgány a zainteresované strany zodpovedné za implementáciu vzdelávania v týchto oblastiach si dokážu prostredníctvom tejto lekcie zvýšiť vedomosti o potrebe tvoriť dobre koordinovaných a flexibilných plánov na všetkých úrovniach.

Regionálne orgány v oblasti vzdelávania a manažéri inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie získajú prehľad o rozvoji nových politík a pri príprave realizačnej fázy.

 

Ako používať túto lekciu? 

Aktuálnu tematickú jednotku možno používať dvomi spôsobmi v závislosti od záujmu a potrieb každého používateľa:
 
  • Prvou možnosťou je výber textovej časti (podľa kapitol nižšie), kde používatelia získajú prístup k vysvetľujúcemu textu, ktorý v jednotlivých kapitolách predstavuje rôzne zdroje v danom kontexte a vysvetľuje, prečo by ich mali používatelia študovať. Okrem toho navrhuje otázky na zamyslenie a poskytuje odkazy na ďalšie čítanie.
  • Druhú možnosť predstavuje výber prostredníctvom zdrojov (otvorením zoznamu zdrojov), kde môžu užívatelia pristupovať k zoznamu rôznych zdrojov, ktoré sú tiež rozdelené do sekcií podľa podtémov (t.j. podľa kapitoly textovej časti) s krátkym popisom obsahu a súvisiacimi ďalšími odkazmi.

Textová časť poskytuje dôkladný prehľad o dôležitých otázkach, ktoré súvisia s rozvojom základných zručností, preto sa odporúča každému, kto hľadá východisko pre danú oblasť. Zdroje sú pre používateľov, ktorí už prešli textovou časťou a chcú priamo pracovať so zdrojmiy. V oboch možnostiach sa používateľom odporúča, aby zvolili takú spôsob štúdia materiálov, ktorý najlepšie zodpovedá ich kontextu a cieľu.

Zoznam tém 

Predstavenie iniciatívy Cesty zvyšovania zručností, základný cieľ a prvky odporúčania, ako aj príklady implementácie v jednotlivých krajinách.

Hlavným cieľom tejto časti je zvýšiť povedomie o otázkach súvisiacich s politickými výzvami v oblasti základných zručností, zameraním sa na pojmy ako gramotnosť a súdržnosť politík. Predstavuje viaceré názory na tieto pojmy.

EBSN, ako široká medzinárodná sieť pre základné zručnostíi, predstavuje svoj pohľad na túto oblasť a poskytuje prístup k politickým informáciám, správam a odborným správam z konferencie v Berlíne v roku 2018.

Táto časť obsahuje podrobnosti, postupy a skúsenosti získané pri zavádzaní politických iniciatív na miestnej a/alebo regionálnej úrovni s dôrazom na potreby jednotlivcov. Používatelia môžu nájsť správy o skúsenostiach s implementáciou konkrétnych iniciatív (napríklad občiansky vzdelávací program), ako aj odborné rady týkajúce sa podpory politiky.

Zoznam zdrojov

Zdroje sú zhromaždené a vymenované podľa kapitol OER. Nasledovaním vyššie uvedeného odkazu môžu užívatelia priamo pristupovať k zdrojom EPALE a ďalším materiálom, ktoré sa používajú v texte.

 

Návrat na hlavnú stránku EBSN

 

 

Povedzte nám svoj názor!

Názor užívateľov je pre nás dôležitý. Vyplnením tohto krátkeho prieskumu nám pomôžete zlepšiť tematické celky našich otvorených vzdelávacích zdrojov, ktoré uverejníme v budúcnosti.
 
Odporúčania ďalších relevantných tém a zdrojov týkajúcich sa konkrétnej jtematickej oblasti sú vždy vítané v sekcii komentárov nižšie. Odporúčania zdrojov, týkajúcich sa konkrétnych kapitol, je najlepšie uverejňovať v rámci komentárov príslušnej kapitoly.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu.

Login (7)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti