chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Ďalšie vzdelávanie mediátorov v roku 2019

23/05/2019
od Peter Maľa
Jazyk: SK

Ďalšie vzdelávanie mediátorov v Slovenskej republike je definované v §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že mediátor je povinný sústavne sa vzdelávať a preto Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len MSSR) prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov (1).

Dôležitým v tejto súvislosti je § 10a ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý hovorí, že ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie (zmenu frekvencie účasti na ďalšom vzdelávaní priniesla novelizácia zákona o mediácii v roku 2015, predtým sa mediátor musel zúčastniť aspoň dvoch odborných seminárov počas piatich rokov). Slovné spojenie ”počas roka” je vykladané ako 365 dní, čiže mediátor je povinný zúčastniť sa odborného seminára mediátorov najneskôr do 365 dní od svojej účasti na predošlom odbornom seminári (2). O tomto výklade zákona boli mediátori informovaní priamo od zástupcov MSSR až v rámci konferencie "Mediácia - metóda alebo profesia" uskutočnenej v dňoch 13. a 14. apríla 2018 v Modre. V prípade, že mediátor nesplní podmienku účasti na ďalšom vzdelávaní, MSSR nariadi jeho preskúšanie. Ak sa mediátor na preskúšaní nezúčastní, alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, bude vyčiarknutý z registra mediátorov (1).

Obsah aj formu ďalšieho vzdelávania určuje MSSR. Pri výbere obsahu vzdelávania MSSR komunikuje s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré ďalšie vzdelávanie mediátorov realizujú. Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou v rámci jednodňových seminárov v trvaní 8 vyučovacích hodín. Ďalšie podrobnosti tohto vzdelávania reguluje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR zo 17.12.2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov a okrem spôsobu organizovania a uskutočňovania ďalšieho vzdelávania upravuje aj formu a postup preskúšania mediátora (3).

/sk/file/window-7705351920jpg-2window-770535_1920.jpg

 

V minulosti mediátori, ktorí sa zúčastnili odborných seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, poskytli vzdelávacím inštitúciám a MSSR spätnú väzbu, ktorá bola zameraná na pozitíva a negatíva seminárov. V rámci tejto spätnej väzby mali priestor aj navrhovať obsah vzdelávania ďalších pripravovaných seminárov. Išlo o pokus zistiť aktuálne vzdelávacie potreby mediátorov. Zistené informácie neboli dostatočne analyzované, ale len stručne zhrnuté v hodnotiacich správach, ktoré MSSR zverejnilo na svojom webovom sídle (4). Z uvedeného dôvodu je otázne, či realizované odborné semináre uspokojujú aktuálne vzdelávacie potreby mediátorov v SR.

V roku 2019 MSSR určilo tri bloky ďalšieho vzdelávania vrátane obsahu a rozsahu (5):

I. blok (jarný)

 • „Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov ",

    od 8. apríla 2019 do 28. apríla 2019 v rozsahu 8 vyučovacích hodín (360 min.)

II. blok (jesenný)

 • „Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii",

    od 16. septembra 2019 do 6. októbra 2019 v rozsahu 8 vyučovacích hodín (360 min.)

III. blok (zimný)

 • „Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách“,

    od 25. novembra 2019 do 15. decembra 2019 v rozsahu 8 vyučovacích hodín (360 min.)


Prvý blok vzdelávania realizovalo sedem vzdelávacích inštitúcií (6):

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania,
 • JUDr. Mária Škondejová,
 • SIGI & Co. s.r.o.,
 • EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov,
 • ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA,
 • J&E business consulting, s.r.o.,
 • TAX Optimal s.r.o.

V prvom bloku bolo realizovaných 24 odborných seminárov v nasledovných mestách (6): Bratislava, Žilina, Košice, Trnava, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Prešov, Poprad a Prievidza.

Povinnosť zúčastňovať sa ďalšieho profesijného vzdelávania na jednej strane zabezpečuje kvalitu výkonu mediácie, ale na strane druhej do určitej miery obmedzuje možnosť mediátorov zvoliť si, kedy, kde, ako a v čom sa chcú vzdelávať. Každý mediátor sa musí z tohto dôvodu povinne zúčastniť odborného seminára v tom bloku, v ktorom sa zúčastnil aj v predchádzajúcom kalendárnom roku. Samozrejme sa môže zúčastniť aj seminára v inom bloku, ale je to na úkor jeho času a financií.

Zvyšovanie efektivity ďalšieho vzdelávania mediátorov je možné dosiahnuť uplatnením systémového prístupu vo vzdelávaní, ktorý „charakterizuje určitá štruktúra, regulované fungovanie procesov, konzistencia jednotlivých článkov systému a jasne stanovená stratégia s presne určenými cieľmi“ (7). Tento prístup vo vzdelávaní pozostáva z činností, ktoré na seba priamo nadväzujú: analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb, definovanie cieľov vzdelávania, plánovanie a projektovanie vzdelávania, realizácia, hodnotenie a diagnóza. Vyžaduje si vysokú mieru participácie všetkých zúčastnených na vzdelávaní: MSSR, vzdelávacích inštitúcií a aj samotných mediátorov.

Je potrebné zrealizovať analýzu a identifikáciu vzdelávacích potrieb a to u všetkých mediátorov, ktorí sú zapísaní v registri mediátorov MSSR. Na základe analýzy a identifikácie vzdelávacích potrieb mediátorov je možné jednoznačne definovať ciele tohto vzdelávania a postupovať ďalej v rámci plánovania, projektovania a následne jeho realizácie a hodnotenia. V tejto súvislosti je dôležitá nadväznosť ďalšieho vzdelávania mediátorov na odbornú prípravu mediátorov, pretože obidva druhy tohto vzdelávania tvoria jeden systém vzdelávania mediátorov.


 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Informáciu k výkladu MSSR k povinnosti mediátora zúčastniť sa aspoň jedného odborného seminára počas roka. [online] https://edukacnecentrum.com/
 3. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR zo 17.12.2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov.
 4. Vzdelávanie - vyhodnotenie 1. - 12. odborného seminára. [online] https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/U...
 5. Harmonogram odborných seminárov v roku 2019. [online] https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/U...
 6. Oznámenie termínov odborného seminára (apríl 2019). [online] https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/U...
 7. PRUSÁKOVÁ, V. 2000. Systémový prístup k ďalšiemu vzdelávaniu. Bratislava: Inštitút pre verejnú správu, 2000. 125 s. ISBN 80-968308-2-1.
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn