chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Age Management Uptake - ako na vekový manažment?

20/07/2018
od Klaudius Šilhár
Jazyk: SK

Na prvý pohľad sa zdá byť demografická situácia v Európe beznádejná. Každým rokom vzrastie v Európe počet ľudí starších ako šesťdesiat rokov o 2 milióny. Pomer ekonomicky aktívnych obyvateľov k tým, ktorí sú ekonomicky neaktívni, sa do roku 2060 zmení z dnešných 4 ku 1 na pomer 2 ku 1. Stratégia vekového manažmentu (Age management) sa touto problematikou intenzívne zaoberá v snahe zabrániť možnej demografickej a ekonomickej kríze.

Význam vekového manažmentu pre hospodársky rast a rozvoj je všeobecne uznávaný, rovnako ako jeho význam pre konkurencieschopnosť ekonomiky (pozri aj článok Potreba vekového manažmentu). Okrem toho koncepcia vekového manažmentu poskytuje príležitosť jednotlivcom obohatiť svoju pracovnú kariéru, zlepšiť svoju finančnú situáciu ale aj osobný život.

Andragogická komunita a univerzity považujú seniorov za kľúčových účastníkov celoživotného vzdelávania, pretože ich učenie je viac ako len získavanie vedomostí: ak majú starší ľudia možnosť získať vzdelanie, sú schopní zlepšiť svoje fyzické a duševné blaho, aktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti a tým bojovať proti negatívnym stereotypom a sociálnemu vylúčeniu. 

Z tohto dôvodu v projekte Age Management Uptake spojili sily Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike ako koordinátor projektu a partneri Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky, Edukacyjne Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP, Asociace instiucí vzdelávaní dospelých ČRUniverzita Karlova Praha, IL3 Inštitút pre celoživotné vzdelávanie, asociovanými partnermi projektu sú: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a European Association for the Education of Adults.

Cieľom projektu je rozšírovať a rozvíjať kompetencie vzdelávateľov, aby boli schopní plniť vyššie uvedené ciele (ciele európskych sociálnych partnerov) a vytvoriť kurikulum vekového manažmentu (pre formálne i neformálne vzdelávacie systémy), ktorého absolventi sa stanú poradcami v oblasti vekového manažmentu.

Najdôležitejšie témy projektu sú:

 • Nové inovatívne osnovy / vzdelávacie metódy / vytváranie vzdelávacích kurzov
 • Interkultúrne / medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie
 • Problémy trhu práce vrátane kariérového poradenstva / nezamestnanosti mladých

Navrhované kurikulum (Poradca vekového manažmentu / Age Management Advisor) si nekladie za cieľ nahradiť už existujúce kurzy pre špecialistov v oblasti ľudských zdrojov, lektorov, školiteľov. Doplní ich ako samostatný alebo čiastkový modul vekového manažmentu, ktorý môže byť použitý v rámci širokého spektra legislatívnych rámcov a rámcov pre poskytovanie služieb. V rámci projektu bude vytvorené kurikulum pre kvalifikáciu Poradca vekového manažmentu, ktoré sa zameriava na "aktívne zručnosti", ktoré majú pre klientov význam. Budú v ňom identifikované a vylúčené bežné postupy, ktoré sú neúčinné alebo dokonca škodlivé. Projekt nebude vyučovať administratívne alebo manažérske zručnosti, ktoré sú už inde dobre pokryté.

Projekt bude integrovať existujúce legislatívne prostredie (ktoré sa výrazne líši medzi rôznymi členskými štátmi EÚ) a formálne a neformálne vzdelávacie prostredie. Súčasne s tým ponúkne možnosti pre preskúmanie a zlepšovanie poskytovania pomocou uvedených efektívnych a nevyhnutných zručností.

Projekt vychádza z práce vykonanej v rámci projektov, ako napríklad:

"Aktívny, kompetentný, kreatívny 60+" - 2014 - ciele projektu súviseli so získavaním nových kompetencií zo strany účastníkov, posilnením ich nezávislosti a sebahodnotenia.

"Stratégia age manažmentu v Českej republike" - transfer inovatívnych nástrojov pre riešenie problémov vymedzených pre cieľovú skupinu 50+ na trhu práce a aplikácia konceptu Age managementu pre Českú republiku. Tento projekt získal cenu Národnú cenu za podporu vekového manažmentu v Českej republike v roku 2012. Partnerom tohto projektu bol Finnish Institute for Occupational Health.

"Implementácia age manažmentu v Českej republike" - vytvorenie nástrojov na riešenie problémov ohraničených cieľovou skupinou 50+ na trhu práce. Partnerom tohto projektu bola organizácia Blik op Werk from Netherland.

 

Age Management Uptake projekt prinesie intelektuálne výstupy (odbornú rešerš: Čo sa osvedčilo vo vekovom manažmente, kurikulum vekového manažmentu, štúdijné materiály pre kombinované vzdelávanie (blended learning), kvalifikačný štandard Poradca vekového manažmentu, akreditáciu kurzu pre dospelých v krajinách strednej a východnej Európy, pokyny pre implementáciu kurikula vekového manažmentu), pre českých, poľských, rakúskych a slovenských lektorov, školiteľov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Návrh projektu je v súlade s politikou Svetovej zdravotníckej organizácie: Strategy and action plan for healthy ageing in Europe 2012–2020 a taktiež s iniciatívami a politikami EÚ:

 1. Európske partnerstvo pre inovácie v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (EIP-AHA), ktoré sa začalo v roku 2012; 
 2. "Viac rokov, lepší život", iniciatíva spoločného plánovania (JPI), ktorá posilňuje koordináciu a spoluprácu medzi európskymi a národnými výskumnými programami týkajúcimi sa demografických zmien; 
 3. Program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, najmä financovanie sociálnej výzvy 1 pre inovatívne riešenia ICT zamerané na aktívne a zdravé starnutie;
 4. Program aktívny a asistovaný život, v rámci ktorého členské štáty v spolupráci s Európskou komisiou financujú projekty týkajúce sa aplikovaného výskumu inovatívnych výrobkov, služieb a systémov založených na ICT pre dôstojné starnutie.
 5. Odporúčanie Rady OECD o politike starnutia a zamestnanosti 

Okrem toho sa v marci 2017 európski sociálni partneri v reakcii na výzvy vyplývajúce z demografických zmien dohodli na autonómnej rámcovej dohode európskych sociálnych partnerov o aktívnom starnutí a medzigeneračnom prístupe (viac informácií).

Projekt Age Management Uptake reflektuje národné stratégie krajín zapojených partnerov v oblasti aktívneho starnutia:

 • AUT: Rakúska stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2013 - 2020 (viac informácií)
 • PL: Predpoklady dlhodobej politiky pre seniorov v Poľsku - 2014-2020 (viac informácií)
 • CZ: Politika prípravy na starnutie v Českej republike (viac informácií)
 • SVK: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, Uznesenie vlády č. 688 zo 4. decembra 2013 (viac informácií)

Projekt Age Management Uptake je realizovaný v rámci programu ERASMUS+ (Key Activity 2, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Adult Education) a ukončený bude vo februári 2020. Viac informácií o projekte nájdete na webstránke: www.agemanagementuptake.eu

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn