Skočiť na hlavný obsah
Ako sa na platforme EPALE vymedzuje vzdelávanie dospelých?

EPALE sa hlási k definícii vzdelávania dospelých Rady Európskej únie, ktorá je uvedená v uznesení Rady z roku 2011 o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých: „pojem vzdelávanie dospelých zahŕňa celú škálu činností v rámci všeobecného i odborného formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, ktorým sa dospelí venujú po ukončení počiatočného vzdelania a odbornej prípravy“.

Login (0)
Weight
0