Skočiť na hlavný obsah
Bližšie informácie

Bližšie informácie

EPALE je otvorená európska viacjazyčná členská komunita odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých, a zahŕňa pedagógov a školiteľov zaoberajúcich sa vzdelávaním dospelých, pracovníkov poskytujúcich poradenské a podporné služby, výskumníkov, akademických pracovníkov a tvorcov politík.

EPALE je financovaná z programu Erasmus+. Je súčasťou stratégie Európskej únie na podporu rastu a skvalitnenia vzdelávacích možností pre dospelých.

EPALE sa o to usiluje prostredníctvom podpory a skvalitnenia povolaní v oblasti vzdelávania dospelých. Umožňuje členom, aby sa prostredníctvom blogových príspevkov, diskusných fór, nástroja Partner Search a osobných stretnutí spojili s kolegami v celej Európe a vymieňali si s nimi cenné poznatky.

EPALE poskytuje množstvo kvalitných a presných informácií určených pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých. Časom by čoraz viac obsahu malo pochádzať od samotných členov. Zistite viac o tom, ako byť aktívnym členom komunity EPALE.

EPALE má solídnu redakčnú politiku, ktorá sa takisto sústreďuje na komunitu zameranú na vzdelávanie dospelých. Usilujeme sa o to, aby sa všetci naši používatelia cítili na lokalite vítaní a aby mohli dôverovať informáciám uvedeným na platforme. Prečítajte si úplné znenie vyhlásenia o našej redakčnej politike (PDF 344 kB).

Bežnú správu platformy EPALE vykonáva služba centrálnej podpory s pomocou 37 národných podporných služieb v celej Európe. Naším cieľom je zapojiť vás do všetkých krokov rozvoja EPALE, aby platforma spĺňala vaše očakávania a aby ste na nej našli všetky informácie, ktoré vám pomôžu aktuálne sa orientovať v rozvoji vzdelávania dospelých v celej Európe.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou najväčšej európskej komunity zameranej na vzdelávanie dospelých!

Platforma EPALE je financovaná z programu Erasmus+ prostredníctvom Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru. GR EAC môžete kontaktovať na eac-epale@ec.europa.eu alebo poštou na adrese:

European Commission

DG Education, Youth, Sport and Culture

EACEA A2 - Erasmus+: Platforms, Skills and Innovation

Office SPA2 03/100

Avenue du Bourget1

BE - 1049 Brussels/Belgium

Upozornenie: Správy, názory a materiály zverejnené na lokalite EPALE neboli schválené Európskou komisiou.

Nadchádzajúce udalosti

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac