Creativity and culture

„Cum poate învățarea adulților să joace un rol strategic în imaginarea și construirea unui viitor care este durabil, incluziv și frumos? Noul Bauhaus european poate fi folosit ca busolă pentru a dezvolta „locuri, practici și experiențe care sunt îmbogățitoare, durabile și incluzive”, contribuind astfel la formarea unor comunități mai rezistente. Încurajând dialogul între culturi și susținând împuternicirea individuală și conștiința democratică a cursanților adulți, educația culturală este un motor major și un factor favorizant al coeziunii sociale. Ce instrumente și metodologii creative pentru coeziunea socială vă confruntați? Ce se întâmplă în spațiile culturale multidisciplinare și în ecosistemele creative emergente? Cum conectează creativitatea în ALE oamenii pentru a răspândi frumusețea și sentimentul de apartenență? Cum puteți modela în mod eficient societăți incluzive și centrate pe om prin învățarea pe tot parcursul vieții?"

Restrângeți rezultatele căutării

TARA

Poate selecta mai multe valori