Resource Details
RESURSĂ

Rolul Educației Media în promovarea VALORILOR COMUNE și a INCLUZIUNII SOCIALE

ALL DIGITAL a publicat lucrarea cu titlul "The role of MEDIA LITERACY in the promotion of COMMON EUROPEAN VALUES and SOCIAL INCLUSION" în care se explică faptul că educația, inclusiv învățarea non-formală, este cel mai bun mijloc de promovare a valorilor comune, a incluziunii sociale și de îmbunătățire a integrării sociale și a mobilității sociale.

Cum oamenii petrec tot mai mult timp pe internet și se implică tot mai mult în mediile digitale, educarea acestora în utilizarea corectă a internetului ajută la construirea rezistenței împotriva discriminării și a îndoctrinării, asigurîndu-se utilizarea mass-mediei într-un mod informat și responsabil.

Fără alfabetizarea în domeniul media/online, oamenii, în special din grupurile dezavantajate, pierd oportunități sociale sau sunt blocați într-un mediu limitat (digital), care confirmă și amplifică doar opiniile părtinitoare. Mediul online joacă un rol central în răspândirea ideologiilor extremiste sau rasiste, astfel încât utilizarea critică a acestuia este crucială.

Rolul educării non-formale

Centrele de competențe digitale, ca furnizori de educație și formare în domeniul non-formal, joacă un rol semnificativ în predarea competențelor media. Acestea nu pot înlocui școli dar dezvoltă modele de învățare funcțională care pot fi implementate în educație formală la scară largă. În al doilea rând, furnizorii de educație și formare non-formală pot ajunge la grupuri dezavantajate cum ar fi persoanele care părăsesc timpuriu școala și persoanele care au părăsit sistemul educațional formal (adulți, vârstnici, forță de muncă) deoarece oferă programe de formare flexibile.

Pentru mai multe detalii accesați: http://all-digital.org/wp-content/uploads/2017/11/Media-literacy-for-so…

 

 

Resource Details
Resource author
ALL DIGITAL
Tipul de resursă
Articole
TARA
Belgia
Data publicării
Limba documentului
Engleză
Login (3)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!