Resource Details
RESURSĂ

Reprezentativitatea organizațiilor europene ale partenerilor sociali: sectorul educației

Eurofound a publicat un studiu pe tema „Representativeness of the European social partner organisations: Education sector” care oferă informații ce permit o evaluare a reprezentativității actorilor implicați în comitetul european de dialog social sectorial pentru sectorul educației. Reprezentativitatea lor relativă le legitimează dreptul de a fi consultați, rolul și participarea efectivă la dialogul social sectorial european și capacitatea lor de a negocia acorduri. Scopul studiilor de reprezentativitate ale Eurofound este de a identifica organizațiile de parteneri sociali naționali și europeni, relevanți în domeniul relațiilor industriale din statele membre ale UE. Acest studiu a identificat Federația Europeană a Angajatorilor din Educație (EFEE - reprezentând angajatorii) și Comitetul Sindicatului European pentru Educație (ETUCE - reprezentând angajații) drept cele mai reprezentative organizații de parteneri sociali la nivel european din sectorul educației. Uniunea Serviciilor Publice Europene (EPSU) și Confederația Europeană a Sindicatelor Independente (CESI) organizează, de asemenea, lucrători din sector în mai multe state membre ale UE și în Regatul Unit.

Pentru a putea citi această resursă în limba engleză accesați: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/representative…

Resource Details
Resource author
Eurofound
Tipul de resursă
Studii și rapoarte:
Data publicării
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!