Resource Details
RESURSĂ

Raportul pe VET al grupului de lucru ET2020 privind inovația și digitalizarea

Raportul final al grupului de lucru ET2020 2018-2020 privind educația și formarea profesională (VET) prezintă perspective pentru noi abordări de pionierat. Raportul rezumă rezultatele activității desfășurate de membrii grupului pe parcursul a doi ani, pe teme legate de inovație și digitalizare în VET, inclusiv:

  • noi abordări pedagogice și andragogice pentru profesori și formatori;
  • noi medii de învățare și dezvoltări organizaționale în instituțiile de formare și companii;
  • utilizarea tehnologiilor moderne de învățare în VET și VET superioare;
  • sisteme VET proactive și flexibile care susțin strategia de specializare inteligentă și clustere industriale;
  • modul de adaptare a programelor/ programelor de formare și a reglementărilor la piețele muncii care se schimbă rapid;
  • guvernare și finanțare;
  • calitate și excelență în VET;
  • sprijin pentru mobilitatea învățării VET, cariere fără frontiere și internaționalizarea VET.

Raportul discută rolul, potențial critic încă de exploatat, pe care îl pot juca inovația și digitalizarea în VET în tranziția către societăți ecologice și digitale, precum și în construirea Europei post-coronavirus.

Subiectele sunt abordate din două puncte de vedere: cum pot inovația și digitalizarea să susțină o VET de calitate mai înaltă, mai flexibilă și mai modernă; și cum pot sistemele VET să reflecte și să integreze inovația și digitalizarea și să își redefinească rolul pentru a le sprijini.

Raportul oferă opt perspective care ar trebui să contribuie la informarea deciziilor politice care modelează viitorul generației actuale de cursanți.

Pentru a putea citi acest raport în limba engleză accesați: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8365&fur…

Resource Details
Resource author
ET 2020 Working Group
Tipul de resursă
Studii și rapoarte:
Data publicării
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!