European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURSĂ

Raport comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în educație și formare (ET 2020) - Noi priorități pentru cooperarea europeană în educație și formare

Agenda Europeană reînnoită pentru învățarea în rândul adulților pe care Consiliul a adoptat-o în 2011, a subliniat o serie de domenii prioritare pentru perioada 2012-2014, dintr-o perspectivă pe termen lung aliniate cu cele patru obiective strategice ET 2020. Prioritățile specifice pe care statele membre, cu sprijinul Comisiei Europene, ar trebui să se concentreze până în 2020, în scopul de a realiza viziunea pe termen lung a Agendei, sunt următoarele: 

Guvernare: asigurarea coerenței educației adulților cu alte domenii de politică, pentru a îmbunătăți coordonarea, eficiența și relevanța la nevoile societății, economiei și a mediului; creșterea investițiilor publice cât și private.

Furnizarea și gradul de ocupare: creșterea semnificativă a furnizării educației adulților, de înaltă calitate, în special în alfabetizare, aritmetică și competențe digitale, și creșterea gradului de ocupare prin mobilizare eficientă, prin strategii de  orientare și motivare a grupurilor țintă care au cea mai mare nevoie.

Flexibilitate și acces: acces extins prin creșterea disponibilității învățării la locul de muncă și a utilizării eficiente a TIC; punerea în aplicare a procedurilor pentru identificarea și evaluarea competențelor adulților slab calificați și oferirea de suficiente oportunități pentru a doua șansă care să conducă la o calificare EQF recunoscută pentru cei cu o calificare sub nivelul  4 EQF de calificare.

Calitate: Îmbunătățirea asigurării calității, incluzând monitorizarea și impactul evaluării, îmbunătățirea inițială și continuă a formatorilor și colectarea datelor privind nevoile grupului țintă și planificarea pregătirii

 

Resource Details
Autorul resursei
Official Journal of the European Union
Tipul de resursă
Politici naționale și europene
TARA
Europa
Data publicării
Limba documentului
Română
Login (1)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!