Resource Details
RESURSĂ

Lifelong Learning Platform - “Studiu de fezabilitate privind platformele pentru educația pe tot parcursul vieții”

Studiul, realizat de Lifelong Learning Platform în perioada 2016-2017, investighează cooperarea trans-sectorială la nivel național și analizează culturile naționale existente cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții și măsura în care acestea se aliniază la politicile și recomandările europene din cinci țări ale Uniunii. Se pune accentul în special pe cooperarea trans-sectorială, consultarea societății civile de către factorii de decizie politică precum și pe înțelegerea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții de către organizații naționale, regionale și locale.

Rezultatele arată că nu există un înțeles comun acceptat la nivel național și local, după cum a fost perceput de organizațiile respondente, și că există o lipsă de conștientizare a politicilor UE (ET 2020 și politicile pentru tineret în special). Majoritatea organizațiilor din cadrul aceleiași țări nu sunt de acord cu privire la existența sau nu a strategiilor naționale de învățare pe tot parcursul vieții, în timp ce ar trebui să existe o astfel de strategie potrivit Comisie Europene și ASEM LLL-Hub data. Chiar dacă există o strategie, organizațiile afirmă că aceasta nu acoperă întrutotul toate dimensiunile învățării pe tot parcursul vieții și uneori politicile și reformele de politici sunt foarte „centrate pe sector” în loc să fie integrate și comprehensive (ex. centrarea pe învățarea adulților). Mai mult, factorii interesați consideră că este o consistență limitată între strategia scrisă și implementarea ei în realitate.

Practicile de cooperare trans-sectorială diferă foarte mult în funcție de țara în care sunt aplicate. Această diferență între cultura și tradițiile de consultare națională se reflectă în răspunsurile sondajului precum și în alte studii de cercetare pe acest domeniu. Cooperarea se concentrează mai mult pe „nucleul activității” respectivelor organizații din educație și formare, ca de exemplu formare, materiale pentru învățare, cooperarea cu piața muncii, mai degrabă decât cooperare în scopul conturării agendei politice naționale, reforme sau politici în educație.

Per total, instituțiile de educație și organizațiile societății civile nu sunt mulțumite de nivelul actual de cooperare cu autoritățile publice și regretă lipsa de comunicare cu privire la politicile naționale, care conduc la un dialog slab cu factorii de decizie ai politicilor. Respondenții consideră că aceasta este o consecință a dezinteresului larg răspândit din partea autorităților pentru astfel de cooperare și dialog. În plus, situația se datorează și resurselor umane și financiare limitate a diverșilor factori interesați din educație pentru implicare în realizarea de politici. O mare parte din respondenți ar fi interesați să aibă platforme pentru învățarea pe tot parcursul vieții la nivel național sau regional pentru a putea face schimb de cele mai bune practici, a dezvolta parteneriate și a fi mai bine informați cu privire la nivelurile locale, regionale, naționale și europene din domeniul educației.

Pentru mai multe informații accesați:

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2018/09/FeasibilityStudy_COMPLETE.pdf

Resource Details
Resource author
DORIN ALEXANDRA
Tipul de resursă
Studii și rapoarte:
TARA
Belgia
Data publicării
Limba documentului
Engleză
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!