Resource Details
RESURSĂ

Îmbunătățirea calității învățării non-formale a adulților - învățarea din cele mai bune practici europene privind asigurarea calității

Criza COVID-19 a reiterat importanța învățării adulților și a serviciilor de indrumare în carieră, deoarece mulți adulți și-au pierdut locurile de muncă și necesită acum oportunități de perfecționare și recalificare pentru a ține pasul cu lumea muncii care evoluează rapid.Totuși, pentru a avea efecte pozitive, formarea adulților trebuie să fie de înaltă calitate și să asigure experiențe de învățare de succes pentru toți participanții. Prin urmare, acest raport își propune să sprijine autoritățile publice pentru îmbunătățirea calității în domeniul învățării non-formale a adulților. Oferă o imagine de ansamblu asupra sistemelor de asigurare a calității din întreaga Europă, subliniind caracteristicile lor de implementare, structurile de guvernare și factorii de succes.Pe baza acestei analize, raportul dezvoltă o Asigurare a Calității în Arborele Decizional de Învățare a Adulților pentru a sprijini procesul decizional al guvernelor care planifică reforme ale sistemelor lor de asigurare a calității.

Resource Details
ISBN
9789264995642
Resource author
OECD
Tipul de resursă
Studii și rapoarte:
TARA
Europa
Data publicării
Limba documentului
Engleză
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!