Resource Details
RESURSĂ

Educația și formarea adulților în Europa: Construirea unor căi incluzive către competențe și calificări

Acest raport Eurydice se concentrează pe educația și formarea adulților în Europa. Acesta investighează abordările actuale de promovare a învățării pe tot parcursul vieții, cu un accent deosebit pe politici și măsuri care susțin adulții cu niveluri scăzute de competențe și calificări pentru a avea acces la oportunități de învățare. Începând cu o serie de indicatori cantitativi legați de educația și formarea adulților, raportul examinează aranjamentele naționale pentru coordonarea politicilor și măsurilor de învățare a adulților.

Sursa principală a raportului este informația politică colectată de la unitățile naționale Eurydice, reprezentând 42 de sisteme de educație și formare din 37 de țări europene. Aceste date au fost completate cu date calitative și cantitative furnizate și de alte organizații, inclusiv Cedefop, Eurostat și OECD.

 

Pentru a putea citi raportul în limba engleză accesați: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/node/11855_en?fbc…

Resource Details
Resource author
Eurydice
Tipul de resursă
Studii și rapoarte:
Data publicării
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!