Resource Details
RESURSĂ

Când competențele devin oportunități profesionale

Rep_general_1
Cum poate fi recunoscută și folosită  în Europa învățarea în contexte informale și non-formale

Această broșură a fost publicată în cooperare cu Platforma de Învățare pe tot Parcursul Vieții ca răspuns la provocările politicii de educație care apar în ceea ce privește validarea învățării non-formale și informale în Europa, concentrându-se asupra persoanelor cu un nivel scăzut de calificare formală. Broșura se bazează pe un studiu (a se vedea Gaylor, Schöpf, & Severing, 2015 pentru rezumatul în limba germană) privind recunoașterea învățării în contexte non-formale și informale, studiu realizat în cadrul unui proiect al Bertelsmann Stiftung intitulat "Formarea continuă pentru toți". Obiectul investigației a fost prezentarea stării actuale a acestor proceduri în opt țări europene. În continuarea lucrării prezentate aici, care se bazează pe exemplele de bune practici identificate în cadrul studiului, se pot identifica posibilele direcții de acțiune dezvoltate care pot fi folosite de către factorii de decizie din Uniunea Europeană și statele sale membre, la elaborarea politicilor, la nivel economic și social. Scopul este acela de a structura sistemele de educație în așa fel încât să devină accesibile și persoanelor cu un nivel scăzut de calificare. Studiul care stă la baza anchetei este disponibil în limba germană editat de Bertelsmann Stiftung: Anerkennung von Kompetenzen. Was Deutschland von anderen Staaten lernen kann. Gütersloh 2015 (ISBN 978-3-86793-582-1).

Resource Details
Resource author
Claudia Gaylor, Nicolas Schöpf, Eckart Severing, Thomas Reglin
Tipul de resursă
Studiu de caz
Data publicării
Limba documentului
Login (0)
Etichete

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!