Mergi la conţinutul principal
Resource Details
RESURSĂ

Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență

Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience

Pe 1 iulie 2020, Comisia a prezentat o agendă ambițioasă pentru a ghida eforturile de recuperare în domeniul ocupării forței de muncă și în domeniul social. Accentul este pus pe abilități și educație profesională. Propunerile reprezintă o contribuție importantă la Planul de recuperare pentru Europa al președintelui. Acestea includ următoarele.

Comunicarea Comisiei privind o agendă europeană a competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență propune 12 acțiuni ale UE care vizează sprijinirea parteneriatelor pentru competențe, creșterea și recalificarea locurilor de muncă și abilitarea oamenilor să continue să învețe de-a lungul vieții. Un rezultat important va fi lansat în noiembrie 2020 în săptămâna competențelor, un nou Pact pentru competenșe. Acesta stabilește obiective cantitative ambițioase la nivelul UE și prezintă modul în care UE va sprijini investițiile pentru competențe. Comunicarea este însoțită de un document de lucru al personalului Comisiei privind evaluarea Recomandării Consiliului din 2012 privind validarea învățării informale și nonformale.

Propunerea Comisiei pentru o recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (VET) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență oferă rețeta pentru a vă asigura că VET echipează tinerii și adulții cu abilitățile de a susține atât recuperarea, cât și tranzițiile ecologice și digitale, asigurând totodată incluziunea. Importanța actualizării competențelro și recalificării forței de muncă este un element important al acestei propuneri și al Agendei competențelor în ansamblu. De asemenea, înaintează acțiuni la nivelul UE pentru a sprijini reforma VET și obiective cantitative clare.

Propunerea este însoțită de un document de lucru al personalului Comisiei.

Agenda competențelor solicită mai multă atenție abilităților pentru viață (acțiunea 8). Comisia, împreună cu statele membre, vor lucra la noi priorități pentru agenda europeană pentru învățarea adulților pentru a completa cadrul reînnoit de cooperare europeană în domeniul educației și formării și pentru a sprijini realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Permiterea tuturor participării la învățare: conturi individuale de învățare (acțiunea 9).

Comisia va evalua modul în care o posibilă inițiativă europeană privind conturile individuale de învățare poate ajuta la închiderea lacunelor existente în accesul la formare pentru adulții aflați în vârstă de muncă și le va împuternici să gestioneze cu succes tranzițiile de pe piața muncii.

În cele din urmă, Agenda competențelor stabilește obiective ambițioase pentru învățarea adulților până în 2025

  • 120 de milioane de adulți din UE ar trebui să participe la învățare în fiecare an;
  • 14 de milioane de adulți slab calificați din UE ar trebui să participe la învățare în fiecare an;
  • 2 milioane de persoane în căutarea unui loc de muncă, dau una din cinci persoane, ar tebui să aibă o experiență de învățare recentă

230 de milioane de aduți ar trebui să aibă ce puțin competențe digitale de bază, însemnând 70% din populația adultă a UE.

Resource Details
Resource author
European Commission
Tipul de resursă
Politici naționale și europene
TARA
Data publicării
Limba documentului
Login (4)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!