Care este rolul UE în învățarea în rândul adulților?

Care este rolul UE în învățarea în rândul adulților?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

În cronologia de mai jos, puteți vedea cum a evoluat de-a lungul anilor rolul UE în promovarea învățării în rândul adulților. Cronologia cuprinde puncte esențiale, precum publicații și inițiative importante privind aceste politici.

Începe activitatea UE privind învățarea în rândul adulților cu Tratatul de la Roma, prin care Comunitatea Europeană promova formarea profesională de bază și avansată.

1957

UE începe să lucreze la politica privind învățarea în rândul adulților

2000
(2002)

Consiliul Uniunii Europene publică Rezoluția privind învățarea pe tot parcursul vieții, evidențiind principiul educației „de la naștere până la moarte” și furnizarea acesteia în medii diferite.

(2006)

Comisia publică comunicarea Nu este niciodată prea târziu ca să învățăm, care evidențiază contribuția esențială a învățării în rândul adulților pentru capacitatea de inserție profesională și mobilitate și pentru incluziunea socială.

Comisia publică comunicarea Oricând este momentul potrivit pentru a învăța. Aceasta include un plan de acțiune privind învățarea în rândul adulților (2008-2010) care furnizează, pentru prima dată, prioritățile comune care trebuie încurajate în sectorul educației în rândul adulților.

2007

Consiliul publică o rezoluție privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților, consolidând politica în domeniul învățării în rândul adulților. Acesta este textul UE de referință legat de politica privind învățarea în rândul adulților.

2011

Un mesaj-cheie al acestui plan este că învățarea în rândul adulților în toate formele sale stimulează capacitatea de inserție profesională a cursanților și contribuie la incluziunea socială, cetățenia activă și dezvoltarea personală. Creșterea participării și oferirea posibilității ca toți adulții să își dezvolte și să își reînnoiască competențele pe tot parcursul vieții sunt obiectivele centrale ale planului.

Se stabilesc prioritățile planului european pentru învățarea în rândul adulților pentru perioada 2015-2020:

2015

asigurarea coerenței învățării în rândul adulților cu alte domenii de politică;

creșterea ofertei și validarea asigurării procesului de învățare în rândul adulților;

lărgirea accesului prin învățarea la locul de muncă, TIC și oferirea unei a doua șanse;

îmbunătățirea asigurării calității, inclusiv a educației inițiale și continue a cadrelor didactice care lucrează cu adulții.

Noua agendă pentru competențe în Europa propune ca statele membre să adopte o Garanție de competențe pentru a ridica nivelul competențelor de bază ale adulților.

2016

La 19 decembrie, Consiliul adoptă recomandarea Parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți. Scopul este de a-i ajuta pe cei 64 de milioane de adulți din Europa care încă nu au o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior să dobândească nivelul minim de alfabetizare, competențe numerice și digitale și să progreseze către o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior sau inferior.

2016

Planul european pentru învățarea în rândul adulților face parte din cadrul general „ET2020” pentru cooperare europeană în educație și formare. Grupul de lucru ET2020 privind învățarea în rândul adulților pentru 2016-2018 întreprinde activități de învățare reciprocă privind politicile care pot încuraja mai mulți adulți să învețe la locul de muncă.

Statele membre trebuie să sublinieze măsurile pe care le vor lua pentru a implementa Parcursurile de actualizare a competențelor.

2018