chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Platforma electronică pentru educația adulților în Europa

 
 

Serviciul Național de Asistență - România

Autoritatea Nationala pentru Calificari/National Qualifications Authority
Adresă: 

Piata Valter Maracineanu,1–3, intrarea B, etajul 2, cam. 117, 010155, Bucuresti

Telefon: 
+4021 313 00 50
Fax: 
+4021 313 00 53
E-mail: 
office@anc.edu.ro
 • Organizația
 • Program de lucru
 • Echipa
 • Învățarea adulților în țară
 • Părți interesate la nivel național

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) este o institutie publica cu personalitate juridica, organ de specialitate in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS), infiintata prin Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 18/10.01.2011, Partea I.

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 340 prevede infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari – ANC cu atributii in ceea ce priveste elaborarea Cadrului national al calificarilor si gestionarea Registrului national al calificarilor si a Registrului national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor. De asemenea, ANC are atributii in asigurarea compatibilitatii sistemului national al calificarilor cu celelalte sisteme de calificare existente la nivel european si international, in elaborarea de propuneri catre MECS privind actele normative referitoare la sistemul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a adultilor.

Cadrul legal de organizare si funcționare al Autoritații Nationale pentru Calificari este asigurat conform prevederilor HG nr. 556 din 25 mai 2011 (privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari), completata si modificata de HG nr. 780 din 16 octombrie 2013.

Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC a fost desemnată Serviciu Naţional de Asistență EPALE (SNA). Pentru a îndeplini obiectivele propuse de dezvoltarea și funcționarea EPALE, ANC implementează proiectul „Serviciul Naţional de Asistență EPALE pentru România”, nr. 2018-2313/001-011-EPALE- NSS, finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului ERASMUS+. Implementarea proiectului se derulează pe parcursul a 24 luni în perioada ianuarie 2019- decembrie 2020.

Grupurile-țintă vizate de acest proiect sunt: Factori de decizie, autorități; Actori implicați în procesul de educație și formare profesională a adulților; ONG-uri, Asociații, Federații; Furnizorii de formare, profesori/traineri/formatori; Universități; Comitete sectoriale; Jurnaliști.

În cadrul proiectului “Serviciul Național de Asistență EPALE pentru România” sunt prevăzute 6 pachete de lucru.

 

 

     

Silvestru Cătălin Ionuț1. Manager
Lupescu Marian Ernuț1. Assistant Manager 
Ionescu Maria1. Financial Manager
Dobrescu Tiberiu Gabriel2. Researcher/Teacher/Trainer
Postăvaru Nicolae2. Researcher/Teacher/Trainer
Ion Virgil2. Researcher/Teacher/Trainer
Silvestru Ramona2. Researcher/Teacher/Trainer
Botez Corina2. Researcher/Teacher/Trainer
Dorin Alexandra2. Researcher/Teacher/Trainer
Stavri Costin Dimitrie3. Technical - IT officer
Șerbu Adrian3. Technical - IT officer
Ilie Flavius4. Technical
Botez Sorin4. Technical
Popescu Anca5. Administrative - Procurement officer
Ilie Mirela5. Administrative 
Angheluță Sorin5. Administrative 
Bățaru Cristi Cosmin5. Administrative - Legal officer

Legea Educației Naționale 1/2011 prevede cadrul general de reglementare și integrare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în România.

Învățarea pe tot parcursul vieții înseamnă toate activitățile de învățare desfășurate de fiecare persoană de-a lungul vieții în contexte formale, non-formale și informale, în scopul dobândirii sau dezvoltării competențelor dintr-o perspectivă multiplă: personală, civică, socială sau profesională. Învățarea pe tot parcursul vieții include educația și îngrijirea preșcolarilor, educația școlară, învățământul superior, educația adulților și formarea continuă. Principalele obiective ale învățării pe tot parcursul vieții privesc dezvoltarea completă a unei persoane și dezvoltarea durabilă a societății. Învățarea pe tot parcursul vieții este axată pe dobândirea și dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări.

În conformitate cu legislația specifică privind formarea adulților, adulții sunt definiți ca persoane aflate la o vârstă care să le permită să se implice în relații de muncă și pot participa la programe de formare în condițiile legii. Adulții au drepturi egale de acces la formare, fără discriminare bazată pe criterii legate de vârstă, sex, rasă și origine etnică, politică și apartenență religioasă. Legea cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați (Legea 202/2002) subliniază dreptul egal pentru ambele sexe de a participa la programe de formare, precum și de a beneficia de consiliere și orientare profesională. Accesul adulților, angajaților sau persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (definită în conformitate cu Legea 76/2002) la formare este un drept garantat de Codul Muncii (Legea 53/2003).

Statul îndeplinește responsabilitățile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții prin intermediul Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Sănătății, precum și a Ministerului Afacerilor Interne.

Legea 167/2013 care modifică și completează Hotărârea Guvernului 129/2000 privind formarea adulților afirmă că formarea adulțior care se termină cu un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și/sau un certificat de competență profesională este o activitate de interes general și o parte a sistemului național de educație și formare profesională.

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice are următoarele atribuții:
a) elaborarea strategiilor și a politicilor naționale în domeniul educației, formării, cercetării, tineretului și sportului;
b) elaborarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea sistemului de învățământ din România;
c) monitorizarea, evaluarea și controlul, direct sau prin intermediul organelor competente, a sistemului de învățământ și funcționarea furnizorilor de educație;
d) stabilirea mecanismelor și metodologiilor pentru validarea și recunoașterea rezultatelor învățării;
e) dezvoltarea, cu Ministerul Culturii, a politicilor educaționale ale învățării non-profesionale a adulților;
f) alte sarcini, așa cum apar menționate în legislația pentru educație formare.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice are următoarele atribuții:
a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, a politicilor și strategiilor naționale pentru formarea adulților;
b) reglementează formarea la locul de muncă și formarea ucenicilor la locul de muncă;
c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea și controlul direct sau prin intermediul organismelor autorizate, a furnizorilor de formare alții decât cei din sistemul național de învățământ;
d) alte atribuții prevăzute de legislația pentru educație și formare furnizate de legea educației și a formării profesionale.

Ministerul Culturii are următoarele atribuții: 
a) stimularea creșterii accesului și a participării publice la activitățile culturale;
b) propunerea și promovarea parteneriatelor cu autoritățile locale și cu structurile societății civile, în scopul de a diversifica, moderniza și optimiza serviciile publice furnizate de instituțiile și așezămintele culturale pentru a satisface nevoile educaționale și culturale ale publicului;
c) promovarea recunoașterii competențelor profesionale, respectiv garantarea drepturilor și intereselor autorilor, artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii;
d) alte atribuții prevăzute de legislația în materie de educație și formare profesională.

Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele atribuții: 
a) elaborează Cadrul Național al Calificărilor;
b) operează în Registrul Național al Calificărilor și în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională pentru adulți;
c) coordonează autorizarea furnizorilor de formare profesională la nivel național;
d) coordonează sistemul de asigurare a calității formării continue și a adulților și coordonează activitățile comitetelor sectoriale.

De asemenea, Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele roluri specifice suplimentare:
a) dezvoltă, implementează și actualizează Cadrul Național al Calificărilor și Registrul Național al Calificărilor;
b) asigură compatibilitatea cu alte sisteme naționale de calificări la nivel european și internațional;
c) propune Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice elemente de politici și strategii naționale, legi referitoare la sistemul național al calificărilor și dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulților; 
d) coordonează și controlează la nivel național dezvoltarea standardelor ocupaționale și a standardelor de formare;
e) coordonează asigurarea calității în formarea adulților;
f) coordonează și controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților;
g) elaborează Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților și Registrul Național al Evaluatorilor de Competențe;
h) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale și a evaluatorilor pentru certificarea abilităților profesionale;
i) participă la elaborarea planurilor și a programelor de interes național în domeniul calificărilor și formării adulților;
j) promovează dialogul social, sprijină și coordonează comitetele sectoriale.

Sursa: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Rom%C3%A2nia:Distribu%C8%9Bia_responsabilit%C4%83%C8%9Bilor

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
 • Asociația furnizorilor de formare profesională din România
 • Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor din România
 • Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România
 • Asociații profesionale
 • Camera de Comerț și Industrie a României
 • Camere de Comerț și Industrie Județene
 • Centre de evaluare a comptențelor profesionale
 • Centre pentru formarea profesională a adulților
 • Centre Regionale pentru Formarea Profesională a Adulților
 • Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic
 • Comitete sectoriale
 • Instituții de învățământ superior
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Institutul Român de Educație a Adulților
 • Ministerul Culturii
 • Ministerul Educației și Cercetării Științifice
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 • Ministerul Tineretului și Sportului
 • Școli unde se desfășoară programul “A doua șansă”