Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

Erasmus+ støtte til bærekraftige liv

– Vi står midt i det grønne skiftet, og jobber med helhetlige og bærekraftige løsninger på vår tids utfordringer. Vi tar utgangspunkt i det som finnes lokalt. Hvordan kan vi ta vare på og utnytte lokale ressurser?

Helene Bøhler er leder for Norsk permakulturforening, som bygger på tre prinsipper: Ansvar for jorda, ansvar for mennesker, rettferdig fordeling av ressurser. Bevegelsen oppsto i Australia på 1960-tallet.

Foreningen har fått støtte fra Erasmus+ mobilitet for å utvikle LAND-sentre rundt om i Norge. LAND står for «Læring, aktivitets, nettverks og demonstrasjon».

– Ideen med besøkssentrene er å vise i praksis hva bærekraftig liv kan bety. Målet er at flere skal få lære om permakultur og få oppleve gode løsninger for å leve mer helhetlig og bærekraftig. En motvekt til forbrukersamfunnet, sier Bøhler.

Skogahage

Skoghage på småbruket Alvastien i Hardanger, Norges aller første LAND-senter. (Foto: Privat)

Les også: Hopper av rotteracet, dyrker en annen livsstil

Mye aktivitet nå

I England finnes over 100 LAND-sentre. Danmark har fulgt etter. Norge har ikke hatt noen, før Bøhler ble inspirert. Med midler fra Erasmus+ har hun og flere frivillige fått reise til England og Danmark for opplæring og jobbskygging.

– Vi driver jo frivillig, uten mye midler involvert. Erasmus+ har ført til mye aktivitet. I Danmark og England besøkte vi flere LAND-sentre, fikk opplæring og trening i å vurdere reelle søknader om å bli LAND-senter. Det ga mye nyttig læring, inspirasjon og forankring på flere plan.

– Nå har vi seks frivillige rådgivere som har fått mye viktig kunnskap om permakultur. De har også fått kompetanse til å vurdere nye søknader om å bli norsk LAND-senter, etter gjennomarbeidede, internasjonale kriterier, sier Bøhler.

Når sentrene er oppe og går, skal de ha ulike aktiviteter. De skal være åpne for publikum i visse perioder og med muligheter for aktiv deltagelse. Det skal være en viss kursvirksomhet også.

 

Folk var gjemt bort

Interessant nok har midlene fra Erasmus+ ført til mye bedre samarbeid også innad i Norge, fremhever Bøhler.

– Det finnes flere permakulturprosjekter i Norge, men folk er gjemt bort her og der og driver på med sitt. Med dette prosjektet har vi fått samlet kreftene bedre, og også fått flere nye miljøer om bord. Bare i år har vi kommet i kontakt med 25 forskjellige miljøer. Flere av disse er aktuelle som nye LAND-sentre også, sier Bøhler.

Helene Bøhler
– Erasmus+ har ført til mye aktivitet, sier Helene Bøhler.

– Sånn sett er Erasmus+ med å styrke det faglige nettverket her hjemme også. Vi jobber nå også med å utvikle et kart for å synliggjøre de ulike miljøene.

Egen nettside er opprettet, og den inneholder også praktisk informasjon om LAND: Hva det er, hvordan man søker og mer.

– I tillegg kommer internasjonalt nettverk. Vi hadde ikke særlig samarbeid med den britiske permakulturforeningen fra før. Nå har vi blitt godt kjent, så alt ligger til rette for godt samarbeid framover.

 

Det lønner seg også

I Norge handler permakultur foreløpig mest om jordbruk. I England går utviklingen nå mer mot LAND-sentre som større sosiale prosjekter. Det kan inspirere, tror Bøhler.

– Permakultur er en omstillingsbevegelse, ett bidrag blant flere for å skape gode, bærekraftige alternativer for framtiden. Uten oljen, hva trenger vi da? Det handler om å utvikle og utnytte lokale og praktisk gjennomførbare løsninger. Og det lønner seg, også økonomisk, sier Helene Bøhler.

 

Fakta

Erasmus+ mobilitet for voksnes læring: Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.

Norsk permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. Den norske foreningen ble stiftet i 1987.

Permakultur er: «Et helhetlig planleggingssystem for å skape bærekraftige samfunn hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Permakultur tar utgangspunkt i det eksisterende, og har naturen med dens optimale løsninger som forbilde.» (Norsk permakulturs nettside)

Artikkelen er forfattet av Runo Isaksen, og ble først publisert 05.12.2016

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe