European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURSĂ

„Образование в Република България 2018” - Образование и учене през целия живот

Националният статистически институт предлага на потребителите годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2018.

Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2013/2014 - 2017/2018 учебна година.

Основните методологични положения на статистиката на образованието са съобразени с Международната стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (МСКО 2011), и съпътстващите я методически ръководства.

Информацията е систематизирана в два раздела - „Общ преглед“ и „Регионален преглед“.

 

Връзка към ресурса: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/education2018.pdf

Resource Details
Autorul resursei
Национален статистически институт
Tipul de resursă
Studiu de caz
TARA
България
Data publicării
Login (0)
Etichete

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!