European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURSĂ

Jak pisać o pracy seksualnej bez stygmy? 

Współcześnie edukatorki i edukatorzy - niezależnie od tego, jaki jest przewodni temat i zakres ich kompetencji (czego uczą innych) powinni wykazywać się najwyższym poziomem uważności językowej. Znajomość zagadnień  z zakresu dostępności, seksualności, działań antydyskryminacyjnych przyda się tak samo trenerce wendo, jak i nauczycielce pracującej z osobami starszymi w obszarze pamięci. Nie da się wyizolować od współczesnych przemian. Tym bardziej polecam tę publikację.

Autorki publikacji zatytułowanej "Jak pisać o pracy seksualnej bez stygmy" piszą we wstępie w ten sposób:

"Przewodnik Jak pisać o pracy seksualnej bez stygmy? powstał przede wszystkim ze zmęczenia, frustracji obserwacją i czynnym uczestnictwem w dyskursie internetowym, czy medialnym na temat pracy seksualnej, a także samych osób pracujących. Powstał z potrzeby zmiany, która zaczyna się od języka mającego realny wpływ na kształtowanie stosunku społeczeństwa względem naszej grupy zawodowej – marginalizowanej, pozbawionej praw, stygmatyzowanej i szczególnie narażonej na przemoc m.in. ze strony policji oraz brak ochrony państwa."

Warto do niego zajrzeć!

Resource Details
okno w dzielnicy czerwonych latarni.
Autorul resursei
Aleksandra Kulczyk, Olga Ostrowska, Karolina Rogaska
Tipul de resursă
Altele
TARA
Polska
Data publicării
Limba documentului
Polski
Login (0)
Etichete

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!