European Commission logo
Creați un cont
Blog
Blog

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ CULT-TRAINING

Проектът е финансиран от ЕРАЗЪМ+
Структуриран курс, обучение за възрастни

АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) успешно приключи проект CULT-TRAINING  Структуриран курс за междукултурно обучение.

Основна цел на този проект бе да се развие и подобри междукултурната комуникация на лекторите и обучителите в АРР БЦ МСП, като наред с нея и други ключови компетентности и умения, като езикови, дигитални, умения за преподаване/представяне на обучителен материал за възрастни, включително и за представители на различни националности, религии, култури и история.

Тези знания, умения и компетенции те вече прилагат в своята преподавателска/ лекторска/обучителна практика от една страна като методика за преподаване при обучението на възрастни, от друга страна – като адаптиране/актуализация на обучителните програми и материали, които се реализират в момента от АРР БЦ МСП при обучението на възрастни, както и при разработването на нови. Целта бе да се подобри професионалното развитие на персонала в сферата на образованието за възрастни.

Партньор по проекта бе INMAD  International Institute for Managing Diversity, Виена, Австрия. С него АРР БЦ МСП има не един успешно реализирани проекти.

Проектът бе 18 месеца, а самият структуриран курс – 7 работни дни.

За повече информация: 032 / 902 399

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Discuție online Recalificare și perfecționare: promovarea cooperării intergeneraționale.

<p>Participați la această discuție online, unde vom explora de ce și cum trebuie să ne îndreptăm spre recalificare și perfecționare în diferite sectoare sau grupe de vârstă.</p>

Mai multe

Evenimente viitoare