News
Ştiri

Lehtësimin e komunikimit dixhital në situatën COVID-19

Lehtësimin e komunikimit dixhital në situatën COVID-19

 

Në datën 7 – 8 Qershor pranë Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, u zhvillua trajnimi për “lehtësimin e komunikimit dixhital në situatën COVID-19” duke përdorur platformën digjitale “ Microsoft Teams”. Në këtë trajnim morën pjesë 12 trajner të Trajnimit 24 ditor “Bazat e Didaktikës në AFP”.

Microsoft Teams është qendra dixhitale për të cilën kanë nevojë mësuesit dhe drejtuesit e shkollave. Ai sjell bashkëbisedime, përmbajtje dhe aplikacione së bashku në një vend, duke modernizuar rrjedhën e punës për administratorët dhe duke i lejuar mësuesit të krijojnë mjedise të gjalla dhe të personalizuara të të mësuarit.

Me Microsoft Teams, ju mund të krijoni klasa bashkëpunuese, të personalizoni të mësuarit me detyra, të lidheni me kolegët në Komunitetet e Mësimit Profesional dhe të drejtoni komunikimin e stafit. Microsoft Teams mbështet bashkëpunimin midis mësuesve, si dhe bashkëpunimin dhe komunikimin në klasë. Me pak fjalë, është një mjet që mund të ndihmojë në detyrat administrative dhe në klasë të arsimtarëve, duke kursyer kohë mësuesve dhe duke u mësuar studentëve aftësi të gatshme në të ardhmen.

Ekipet e klasave Microsoft u sigurojnë arsimtarëve rrjedhën e punës në klasë më efikase deri më tani. Brenda ekipeve, mësuesit mund të bisedojnë shpejt me studentët, të ndajnë skedarë dhe faqe në internet, të krijojnë një fletore të klasës OneNote dhe të shpërndajnë dhe vlerësojnë detyra. Studentët janë të lirë të përdorin programet e Microsoft me të cilat ata janë më të njohur - Word, PowerPoint, OneNote dhe Excel - si dhe të hyjnë në faqet e internetit dhe aplikacione të tjera të palëve të treta që përdoren shpesh.

Fletoret e integruara të klasës OneNote dhe menaxhimi i detyrave nga fillimi në fund i lejon mësuesit të organizojnë orë mësimore ndërvepruese, të ofrojnë mësim të personalizuar dhe të sigurojnë komente efektive dhe në kohë. Me një vendndodhje për gjithçka, Ekipet e Klasës ju kursejnë kohë dhe thjeshtojnë logjistikën e përditshme, duke ju lënë të lirë të përqendroheni në detyrën tuaj më të rëndësishme - përmirësimin e rezultateve të studentëve. Stafi i Microsoft ofron vendndodhjen perfekte për të punuar me kolegët në projekte, adoptime të kurrikulës, madje edhe iniciativa të tëra shkollës.

Administratorët e shkollës mund të komunikojnë dhe të bashkëpunojnë me të gjithë stafin e tyre në një vend. Politikat dhe procedurat, format, udhëzimet për detyra dhe përgjegjësi të ndryshme, faqet e internetit të shkollës dhe më shumë të gjitha mund të ndahen brenda ekipeve për akses të shpejtë. Me fletoren e stafit të integruar në OneNote, administratorët mund të japin reagime private në lidhje me vëzhgimet në klasë dhe të krijojnë plane të personalizuara të zhvillimit profesional për çdo anëtar të fakultetit.

Microsoft Teams mbështet takimet në internet me ndarjen e ekranit dhe shënimin e tabelës së bardhë që mund të regjistrohen, ruhen automatikisht dhe transkriptohen në transmetim. Pavarësisht nëse kolegët tuaj janë poshtë sallës ose në një ndërtesë tjetër nëpër qytet, Microsoft Teams mbështet bashkëpunimin midis arsimtarëve. Më e rëndësishmja, Microsoft Teams nuk është vetëm një platformë për shkollat. Është mënyra se si miliona punonjës të korporatave në të gjithë globin lidhen dhe bashkëpunojnë çdo ditë.

Login (0)

Doriți să scrieți un articol?

Nu ezitați!

Accesați linkul de mai jos și începeți să postați un nou articol!

Cele mai recente discuții