Blog
Blog

Entreprenørskab som social inklusion?

Nyt Erasmus KA3-projekt "SIATE" vil skabe fundamentet for entreprenørskabsundervisning i voksenuddannelse

Entreprenørskab behøver ikke kun handle om apps, digitale løsninger og dyre salg til kapitalfonde. Det kan også handle om at starte et rengøringsfirma, en grønthandler eller levering af services. Det kan også være, at de kompetencer entreprenørskab i øvrigt giver, kan sikre, at man får det job man ønsker, eller de kan være med til at vise, at uddannelse kan være mere relevant for den enkelte og for de ønsker man kan have i livet. Måske kan entreprenørskab på den måde ved med til at motivere og inspirere uuddannede til at tage en formel uddannelse.

 

Entreprenørskabsuddannelse bunder i ideen om at fremme kompetencer som bl.a. selvstændighed, samarbejde, kreativitet, ideskabelse, nysgerrighed samt vilje til nye udfordringer – og det virker bedst ud fra en meningsskabende kontekst (se eks. Nye vinkler på Erhvervspædagogik, 2021). Det er med andre ord kompetencer, vi ønsker i voksenlæringssektoren, når voksenlæring er bedst. Netop derfor kan det undre, at det ikke er en type undervisning, vi finder i det formelle danske voksenuddannelsessystem som eks. på VUC. Vi har derfor med Eramusplus-projektet ”SIATE” valgt at sætte spot på netop denne problemstilling.

 

Entreprenørskab som motivation

Vi ved, at der er på tværs af Europa er 10,6% der forlader skolen inden de er officielt er færdige, og at denne gruppe senere har sværest ved at tage en uddannelse. På den anden side viser forskning, at entreprenørskabsuddannelse øger succesraten for bl.a. start af firmaer, den mindsker arbejdsløshed og giver bedre jobs samt øger interessen for mere uddannelse (Entrepreneurship Education: The Road to Succes, European Commission). Udfordringen er dog, at entreprenørskabsuddannelse i det formelle uddannelseslandskab primært har været henvendt til dem, der allerede er gode til at tage en uddannelse, og at den centrer sig omkring større byer med bedre uddannede mennesker.

Men hvad nu hvis vi udnyttede alle de færdigheder og kompetencer som entreprenørskabsundervisning kan give og koble det med dem, der ikke er lykkedes i første omgang, og som befinder sig uden for storbyerne? Dem, for hvem uddannelse ikke nødvendigvis har været en god oplevelse. Vil entreprenørskabsuddannelse kunne hjælpe dem videre i deres liv og uddannelse?

 

ENTET: European Network for Entrepreneurship in Adult Education

Projektet SIATE munder ud i etableringen af et europæisk netværk for entreprenørskabsundervisning i voksenuddannelse ”ENTNET” og kickstartes med en national konference onsdag d. 13. oktober på VUC Fyn i Odense. I november vil der blive bygget videre på de gode erfaringer og der afholdes en international konference i Nyborg torsdag d. 18. november, med besøg fra hele Europa.

I løbet af de kommende tre år vil der blive afholdt lignende konferencer i Italien, Tyskland, Norge og Irland med samme formål, nemlig at sætte fokus på området, indsamle viden og skabe politisk indflydelse. Vi håber at få startet en dialogisk udvikling hvor alle er inviteret med.

Vi håber at se jer til konferencerne. SIATE-projektet ledes af VUC Storstrøm og udfoldes i samarbejde HF og VUC Fyn (Danmark), Fønix (Norge), Pädagogishe Hochshule Freiburg (Tyskland), Archivio della Memoria (AdM) (Italien) og Universal Learning Systems (ULS) (Irland).

 

Hjemmeside: SIATE.eu

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Discuție EPALE: Inteligența artificială și educația adulților

Rolul IA în educația adulților: este un ajutor sau o piedică pentru cursanții adulți?

Mai multe

Discuție EPALE: învățare transformatoare și abilități de viață

Spuneți-ne dvs. despre învățarea transformatoare și abilitățile de viață!

Mai multe

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe