Mergi la conţinutul principal
Resource Details
RESURSĂ

Z razvojem ljudi – uspevamo

Želimo, da vas vsebina zbornika popelje v svet razvoja ljudi na vseh ravneh, od malih nog v šoli do starejših zaposlenih v podjetjih. Vstopamo v realnost vseživljenjskega učenja, kjer izobrazba ni več enkratna priprava za življenje, temveč sta izobraževanje in usposabljanje način življenja ter pogoj za gospodarski in družbeni uspeh. 

To so uredniki publikacije Z razvojem ljudi – uspevamo zapisali v uvodniku zbornika programov, projektov, izkušenj in idej Javnega sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (JSRSKŠ). Zaposleni na JSRSKŠ so zbrali dobre zgodbe, izkušnje ter strokovne prispevke, ki govorijo o njihovem delu, delu stroke in delu uporabnikov njihovih storitev.

V zborniku so zgodbe, ki so se začele kot ideje in so sad usklajevanja z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter drugimi organizacijami. Opisani so vsebina programov JSRSKŠ in dobri rezultati izvajanja ter strokovni prispevki strokovnjakov s področja izobraževanja in razvoja zaposlenih, ki so predstavljeni v treh sklopih:

 

  • Razvoj kompetenc za delo in življenjsko uspešnost v izobraževanju (za učence, dijake, študente, delodajalce in izobraževalne institucije).
  • Razvoj zaposlenih (slovenska podjetja, zaposleni in vodstveni kader, kadrovske službe, ranljive skupine ter novo zaposleni mladi).
  • Štipendije, ki mladim pomagajo dvigovati izobrazbeno raven, da bodo po končanem študiju čim bolj pripravljeni vstopali na trg dela in razvijali svoje kompetence.

Članki v zborniku bralca vodijo od uvodne predstavitve preko številk, ki ponazarjajo širino in velikost programov, do njihove vsebinske predstavitve. Na koncu ugotovimo, da razvoj ljudi res prinaša uspeh.

Resource Details
ISBN
978-961-281-840-1 
Resource author
uredniki Aleš Vidmar, Katja Lampe in Doris Sattler
Tipul de resursă
Altele
TARA
Data publicării
Limba documentului
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!