Mergi la conţinutul principal
Resource Details
RESURSĂ

Podjetniško izobraževanje v evropskih šolah

Zakaj je podjetniško izobraževanje ključno? Ga evropske države vključujejo v svoje učne načrte? Kakšne strategije so že vzpostavili? Kako so izobraževalci usposobljeni za to? Ta ključna vprašanja so poudarek novega poročila Eurydice o podjetniškem izobraževanju.

Podjetniško izobraževanje je opredeljeno kot razvoj učenčevih spretnosti in miselnosti, da lahko kreativne ideje obrnejo v podjetniško delovanje. To je ključna kompetenca za vse učeče se in podpira osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.

V okviru visoke brezposelnosti mladih, gospodarske krize in hitrih sprememb v našem na znanju temelječem gospodarstvu in družbi so spretnosti, kot je podjetništvo, bistvene ne samo za oblikovanje miselnosti mladih, temveč tudi za zagotavljanje znanja, spretnosti in odnosov, ki so bistveni za razvoj podjetniške kulture v Evropi. Razvoj in spodbujanje podjetniškega izobraževanja je že več let eden od ključnih ciljev politike institucij EU in držav članic. Čeprav so se nekatere države že zavezale k spodbujanju podjetniškega izobraževanja, pa druge to šele začenjajo.

 

V skladu s poročilom Eurydica o podjetniškem izobraževanju za leto 2012 ta nova analiza zajema najnovejši razvoj dogodkov v Evropi. Zagotavlja posodobljene in podrobnejše informacije o strategijah, učnih načrtih in učnih rezultatih, zajema pa tudi nove teme, kot sta sheme financiranja in izobraževanje učiteljev.

Poročilo se osredotoča na osnovno izobrazbo, nižjo in srednjo splošno izobrazbo in šole začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vsebuje informacije za šolsko leto 2014/15 iz 33 držav, ki sodelujejo v mreži Eurydice.

 

Resource Details
ISBN
978-92-9492-092-8 (pdf)
Resource author
Eurydice
Tipul de resursă
Altele
TARA
Data publicării
Limba documentului
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!