chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Platforma electronică pentru educația adulților în Europa

Spațiul de știri

Trochu iná príchuť nového akademického roka v Centre ďalšieho vzdelávania UK

16/12/2015
de Katarina DUBCOVA
Limba: SK

Po rušnom lete sa v Centre ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) začal nový školský rok 2015/2016. V dvoch útvaroch, v ktorých pracujú zamestnanci CĎV UK, sa rozbehli osvedčené vzdelávacie programy, ale pribudli aj celkom nové, ktoré vznikli z aktuálnej potreby na vzdelávacom trhu a rozšírili portfólio poskytovaných programov. V celom komplexe činností, ktoré súvisia s ich realizáciou, možno nebude nový akademický rok v tejto vzdelávacej inštitúcii veľmi odlišný od tých predchádzajúcich, avšak pre niektorých jej lektorov a ďalších zamestnancov má predsa len trochu inú príchuť ako po iné roky.

V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu v sekcii Cudzie jazyky (CJ) si bude vyše 100 frekventantov skvalitňovať svoju komunikáciu v angličtine a nemčine do konca leta 2016. Z 11 vzdelávacích skupín otvorených pre verejnosť až 8 skupín naplnili seniori.  Medzi nimi sú aj takí, ktorí si svoje jazykové zručnosti cibria popri štúdiu na Univerzite tretieho veku (UTV). Dvetisícka skôr narodených študentov, ktorá sa v novom školskom roku zapíslala na štúdium na UTV CĎV UK v Bratislave (s možnosťou štúdia aj v Martine, Nitre a Námestove), si mohla vybrať spomedzi 37 študijných odborov. Niektoré z nich ako Kreativita v terapii, Hudobné skvosty minulosti či Človek a zdravie boli na UTV CĎV UK otvorené ako celkom nové.

Útvar pre celoživotné vzdelávanie zastrešuje okrem UTV aj sekciu Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (KKKV), ktorá pre krajanských učiteľov z Maďarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska takisto pripravila niekoľko nových vzdelávacích programov. Ako pilotné projekty sa odštartovali Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole Využitie informačno- komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V novom akademickom roku táto sekcia pokračuje v akreditovaných vzdelávacích programoch pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a tiež v odbornej príprave mediátorov. Na akreditáciu v rámci celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania sú v KKKV CĎV UK už teraz pripravené ďalšie vzdelávacie programy.

Úspešný štart nového školského roka bol mimoriadne dôležitý pre Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov (JOP). Na pozadí aktuálnej celospoločenskej diskusie o problematike migrantov si lektori a ďalší zamestnanci tejto sekcie Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu viac ako inokedy uvedomujú svoj nemalý podiel na internacionalizácii štúdia a vzdelávania. A túto „považujeme za kľúčový prvok našej univerzitnej budúcnosti“, ako na slávnostnom otvorení nového akademického roka na Univerzite Komenského uviedol jej rektor prof. Karol Mičieta. To, čo dnes rezonuje celou spoločnosťou, je prakticky v istom ponímaní súčasťou JOP CĎV UK už od roku 1960. Niektoré rozvojové krajiny, ktoré nedisponovali kvalitným školským vzdelávacím systémom, začali vďaka vládnej pomoci nachádzať pomocnú ruku v bývalom Československu práve v tejto inštitúcii. JOP CĎV UK ako špecializované pracovisko pre jazykovú a odbornú prípravu zahraničných študentov v slovenčine ako cudzom jazyku pred ich štúdiom na slovenských VŠ má v 55. akademickom roku z vládnych štipendistov najviac zastúpené krajiny ako sú Afganistan, Keňa, Moldavsko, Mongolsko, Macedónsko a Čína. 64 štipendistov dopĺňa v dennom štúdiu 68 samoplatcov, ktorí prišli najmä z Číny, Ruska, Sýrie, Ukrajiny a Vietnamu. Sľub, že získané vedomosti zúročia na rozvoj svojej krajiny i rozvoj svojej osobnosti, zložili 8. októbra na slávnostnom otvorení nového školského roka pred riaditeľkou CĎV UK PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., ako aj pred pozvanými hosťami z UK, MŠVVaŠ SR a MZV SR. Keď na konci otváracieho ceremoniálu zazneli v priestoroch na ulici Odbojárov v Bratislave slávnostné fanfáry, akoby váha záverečných slov z imatrikulačného sľubu študentov o tom, že sa budeme vzájomne akceptovať, zrazu prestala byť možno len vzletným pomenovaním kategórie popisujúcej jej závažnosť, ale v prítomnosti tých, ktorí pracujú v tejto multikultúrnej inštitúcii Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, nadobudla skutočný, až fyzikálne merateľný význam. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email