Mergi la conţinutul principal
Resource Details
RESURSĂ

Priročnik: Osnove e-izobraževanja

Priročnik je namenjen obravnavi e-izobraževanja. Izdal ga je Andragoški center Slovenije (ACS). Pripravo in izdajo priročnika sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov ter prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Priročnik je zasnovan na ožjem pojmovanju e-izobraževanja, ki so ga poimenovali celostno e-izobraževanje. Njegov koncept omogoča celostno in konsistentno opredelitev značilnosti e-izobraževanja in z njimi povezanih strateških prednosti tega izobraževanja. Te so: prostorsko neodvisna izpeljava izobraževalnega procesa, dostopnost in odprtost virov znanja, prožnost in raznovrstnost načinov komunikacije.

S tem priročnikom želijo podati tiste informacije o e-izobraževanju, ki jih potrebujejo nosilci izobraževanja odraslih v Sloveniji, ko se odločajo o tem, ali vpeljati program, ga razviti ali pa prilagoditi. Najdemo tudi informacije in napotke o tem, kako naj poteka izpeljava programa z menedžerskega, pedagoškega in tehničnega vidika, kakšna naj bo tehnološka podpora e-izobraževanja, katere prvine naj vsebuje program, kako usposobiti sodelavce za sodelovanje v programih e-izobraževanja.

Zasnovan je tako, da zajema vse poglavitne teme, ki zadevajo posamezne stopnje v življenjskem krogu programa e-izobraževanja: načrtovanje, razvoj, izpeljava, evalvacija. Sestavljen je iz šestih vsebinsko samostojnih sklopov, ki jih sestavljajo poglavja.

Prvi del, Teoretični in razvojni vidiki e-izobraževanja, daje informacijo o e-izobraževanju z vidika njegove pojmovne opredelitve in povezanosti s študijem na daljavo. V drugem delu, Načrtovanje e-izobraževanja, prikaže splošne značilnosti strateškega načrtovanja ter njegov pomen in posebnosti. V tretjem delu, Razvoj programa e-izobraževanja, so podane poglavitne informacije, ki jih potrebujemo pri posameznih stopnjah razvoja programa. V četrtem delu, Menedžment e-izobraževanja, so predstavljene splošne naloge menedžerja, pristopi in metode ter upravljanje z avtorskimi pravicami. Peti del je namenjen prikazu oblik pedagoške podpore v e-izobraževanju, ki jo sestavljajo učni pripomočki, gradiva in tutorska podpora. V šestem delu pa beremo o zagotavljanju kakovosti in evalvacije.

Več o priročniku si preberite tukaj.

Resource Details
ISBN
978-961-6130-97-4
Resource author
Lea Bergar et al.
Tipul de resursă
Studii și rapoarte:
TARA
Data publicării
Limba documentului
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!