European Commission logo
Creați un cont
News
Ştiri

Проучване на актуалното състояние на образованието „втори шанс“ на европейско ниво

От началото на 2021 г. Факултет по педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира проучване на актуалното състояние на образованието „втори шанс“ на европейско ниво в училища „втори шанс“. Проучването е част от дейностите по проект – S2CENE STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPE n 621535EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, финансиран по програма Еразъм +. 

Научното изследване се реализира в партньорство с училища „втори шанс“  от Португалия - AE2O – Associação Para A Educação De Segunda Oportunidade и Хърватия – Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Европейската асоциация за училища втори шанс – E2C Europe - Association Europeenne des Villes des Ecoles de la Deuxieme Chance (E2C) и INOVA + - Innovation Services S.A., водеща компания в промотирането и управлението на международни проекти в областта на иновациите, образованието, обучението, изследванията и технологичното развитие. Координатор на проекта е португалската организация AE2O.

Изследването се реализира чрез комплексна методология, която интегрира проучване и анализ на стратегически документи за образование „втори шанс“, представящи политиката на европейско ниво и теренно проучване чрез интервюиране на водещи в областта ръководители на такива организации и институции, проучване на добри практики, стратегии, методи и техники на обучение.

Основната цел на научното изследване е да проучи, опише и анализира политиките и дейностите за образование „втори шанс“ на европейско ниво, разбирането за „втори шанс училище“, основни характеристики и подходи, прилагани при обучението, както и условията и изискванията за създаване на училища „втори шанс“ и за изграждане на капацитета на професионалистите, работещи в тях.

Резултатите от научното изследване се очаква да бъдат публикувани в края на месец юни 2021 г. 

Организации и институции, които желаят да се включат в изследването, като представят свои добри практики, подходи и методи за обучение "втори шанс", могат да се свържат с доц. д-р Ваня Божилова - v.bozhilova@fp.uni-sofia.bg

 

Login (4)

Comentariu

Много навременен проект с оглед на бъдещите мерки, включени в Стратегическата рамка за Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), насочени към образованието "Втори шанс".
Login (0)

Users have already commented on this article

Logați-vă sau înregistrați-vă pentru a posta comentarii

Doriți să scrieți un articol?

Nu ezitați!

Accesați linkul de mai jos și începeți să postați un nou articol!

Cele mai recente discuții

Dezvoltarea abilităților pentru viața democratică. Rolul învățării și educației adulților

Începeți să discutați despre cum abilitățile secolului 21 pot face cetățeni mai activi!

Mai multe

Proiect Erasmus+ KA1-Educatia Adultilor “Activitati de invatare pentru alfabetizarea in antreprenoriat a persoanelor dezavantajate”

Diseminarea rezultatelor proiectului

Mai multe

Proiect Erasmus+ KA1-Educatia Adultilor “Activitati de invatare pentru personalul de ingrijire a persoanelor cu afecțiuni oncologice”

Diseminare rezultate proiect

Mai multe