Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

OECD zverejnilo odporúčania pre verejné politiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Súčasná kríza sťažuje študentom OVP absolvovanie praktického výcviku a je nepravdepodobné, že by sa situácia v blízkej budúcnosti zlepšila. Rovnako ako v minulých recesiách, zamestnávatelia poskytujú menej pracovných príležitostí na učenie sa, hlavne kvôli potrebe znižovať náklady. Za súčasnej situácie s prísnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pretrvávajúcej neistoty je pravdepodobnosť, že tieto príležitosti poskytnú, ešte menšia.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila svoje odporúčania pre verejné politiky Teaching and learning in VET: Providing effective practical training in school-based settingsOdprúčania pre verejné politiky sú zamerané na hlavné odporúčania riešenia súčasnej krízy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

 Súčasná kríza sťažuje študentom OVP absolvovanie praktického výcviku a je nepravdepodobné, že by sa situácia v blízkej budúcnosti zlepšila. Rovnako ako v minulých recesiách, zamestnávatelia poskytujú menej pracovných príležitostí na učenie sa, hlavne kvôli potrebe znižovať náklady. Za súčasnej situácie s prísnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pretrvávajúcej neistoty je pravdepodobnosť, že tieto príležitosti poskytnú, ešte menšia.

Nedostatok pracovných príležitostí na vyučovanie bude znamenať, že niektorí súčasní študenti OVP nezískajú praktické vzdelanie potrebné na absolvovanie štúdia. Potenciálnych študentov by zároveň mohlo odradiť, aby si vybrali programy odborného vzdelávania a prípravy z dôvodu týchto nedostatkov. Nižšia miera vstupu do OVP  a absolvovania do odborného vzdelávania a prípravy by mohla prispieť k nedostatku zručností, ktorý by mohol spomaliť zotavenie. Mládež, ktorej by sa darilo v pracovnom vzdelávaní, navyše riskuje, že bude odpojená od vzdelávacieho systému a trhu práce.

Finančné stimuly na povzbudenie firiem, aby poskytovali pracovné príležitosti na učenie, by mohli pomôcť, ale sú pravdepodobne nedostatočné. Firmy tiež čelia nefinančným prekážkam, ako sú nedostatok zručností a skúseností s efektívnym školením študentov alebo kapacita na zvládnutie súvisiacich administratívnych požiadaviek.

Krajiny môžu podporiť kontinuitu poskytovania OVP tým, že do učebne OVP vnesú viac praktickej zložky OVP, napr. prostredníctvom workshopov a praktických laboratórnych činností. Medzi kľúčové zložky poskytovania efektívneho školského praktického učenia patria:

  • Poskytovanie usmernení a učebných zdrojov školám odborného vzdelávania a prípravy na podporu prispôsobenia ich učebných osnov vrátane toho, ako rozvíjať mäkké zručnosti popri pracovných zručnostiach.
  • Podpora zapojenia sociálnych partnerov a odborníkov v priemysle do prepracovania a implementácie upravených školských programov OVP a podpora vytvárania sietí škôl v priemysle a OVP na zvýšenie spolupráce.
  • Vzdelávanie učiteľov odborného vzdelávania a prípravy alebo prijímanie nových učiteľov alebo školiteľov odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zabezpečilo, že školy odborného vzdelávania a prípravy majú odborné znalosti a skúsenosti s navrhovaním a implementáciou praktického vzdelávania v školách a pedagogické zručnosti na začlenenie rozvoja mäkkých zručností do výučby.
  • Poskytovanie praktického výcviku mimo pracovísk môžu podporovať nové technológie, ako sú simulátory, rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR). Vzhľadom na svoje výhody z hľadiska škálovateľnosti, flexibility a bezpečnosti majú tieto technológie tiež potenciál na zlepšenie systémov OVP aj po ukončení súčasnej krízy. Efektívne prijatie a využitie inovatívnych technológií v odbornom vzdelávaní a príprave možno podporiť aktívnou podporou a uľahčením využívania simulátorov, VR a AR v odbornom vzdelávaní a príprave, napríklad poskytovaním finančnej podpory školám, aby mohli investovať do týchto technológií.

Login (7)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe