European Commission logo
Creați un cont
Resource Details
RESURSĂ

Media Guide – Sprievodca médiami pre dospelých

Fínska nadácia celoživotného učenia aktualizovala obsah učebnice Media Guide - Sprievodca médiami pre dospelých, ktorá je vhodným nástrojom vzdelávania dospelých v mediálnej gramotnosti. Sprievodca je dostupný vo fínskom, arabskom a anglickom jazyku na webe mediaguide.fi vo forme webovej stránky a vo forme dokumentu na voľné stiahnutie.

Táto učebnica je druhým a prepracovaným vydaním rovnomennej učebnice, ktorá vyšla v roku 2016. Cieľom druhého vydania je zamerať sa na viacero oblastí mediálnej gramotnosti: úloha žurnalistiky v demokracii, základné funkcie médií a ľudských práv, etika v práci profesionálneho a občianskeho novinára, kritické čítanie a analyzovanie mediálneho obsahu. Zaoberá sa pracovnými postupmi, etikou, právami v súvislosti s výkonom novinárskej práce, slobodou prejavu, mocou a zodpovednosťou súvisiacou s novinárskym povolaním. Sprievodca je určený pre profesionálnych a občianskych novinárov, ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa, ako fungujú médiá.

Prvé tri kapitoly tejto učebnice zoznamujú čitateľa so základnými princípmi a zásadami žurnalistiky a s kritickou mediálnou analýzou. Kapitoly 4 a 5 sa venujú vizuálnej a audiovizuálnej žurnalistike a kritickému čítaniu vizuálneho obsahu a strihu videa. Kapitoly 6, 7 a 8 zoznamujú čitateľa so sociálnymi médiami a ponúkajú nástroje na ich kritické čítanie. Posledná 9. kapitola sa zoberá ľudskými právami.

Učebnica obsahuje štyri typy textov, ktoré prehlbujú témy, poskytujú ďalšie informácie a aktivujú čitateľa. Texty s názvom „Food for thought“ ponúkajú príklady, ktoré aktivujú čitateľa a podporujú samoštúdium. Obsahujú tiež otázky, ktoré môžu vzdelávatelia použiť ako úlohy alebo témy na diskusiu s účastníkmi vzdelávania. Texty s názvom „Pro tips“ sú určené študentom žurnalistiky alebo profesionálom. Ponúkajú súbor konkrétnych pokynov a rád, ktoré môžu byť užitočné pre profesionálny výkon ich práce. „Summaries“ prehlbujú skúmanú tému a ponúkajú študijný materiál pre pokročilých študentov. „Glossary“ ponúka slovnú zásobu a terminológiu súvisiacu s diskutovanou témou.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-951-9140-75-9
Autorul resursei
Karoliina Knuuti (editor)
Tipul de resursă
Resurse educaționale deschise
TARA
Európa
Data publicării
Limba documentului
Angličtina
Login (1)
Etichete

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!