Mergi la conţinutul principal
Blog
Blog

Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές της Σειράς Ανάπτυξης Ικανοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βασικών Δεξιοτήτων για την Οικοδόμηση Συνεκτικών Πολιτικών για την Εξασφάλιση Ψηφιακού Γραμματισμού και Δεξιοτήτων

 

Πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά: Celia Sokolowsky

 

 

Οικοδόμηση πολιτικών για την εξασφάλιση ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων

 

Η ψηφιοποίηση είναι μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη σημερινή κοινωνία, μια παλίρροια που δεν θα απομακρυνθεί και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πρόκειται για μια εξέλιξη που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής και αποτελεί πρόκληση τόσο για την κοινωνία όσο και για τα άτομα. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κύριο ζήτημα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η επαγγελματική κατάρτιση, η διδασκαλία γλωσσών, η εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων δεν θα πρέπει πλέον να θεωρούνται ανεξάρτητα και αποσυνδεδεμένα από τις ψηφιακές δεξιότητες, και πρέπει να παρέχουν ψηφιακά εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εργαλεία.

Η τρέχουσα μονάδα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) επικεντρώνεται στις πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ως προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη, την ένταξη στην αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Όλοι, ιδιαίτερα τα ευάλωτα άτομα, πρέπει να προωθήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία, να βελτιώσουν τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης του PIAAC (Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων) του ΟΟΣΑ έδειξαν ότι πολλοί ευρωπαίοι ενήλικες έχουν κακές ψηφιακές δεξιότητες. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργήσουν αποτελεσματικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της απόκτησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για μια μεγάλη ομάδα-στόχο.

Η μονάδα OER παρουσιάζει πόρους π.χ. ερευνητικά κείμενα, εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία και οδηγούς, καθώς και απόψεις εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες. Λόγω της εστίασής στον σχεδιασμό πολιτικών που στοχεύουν στην ψηφιακή ένταξη, τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και την παιδεία, ο OER έχει αναφορές στην πρώτη μονάδα που ασχολείται πρωτίστως με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών βασικών δεξιοτήτων (ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στις βασικές δεξιότητες). Εκτός από αυτές τις αναφορές, υπάρχουν ορισμένοι πόροι που παρουσιάζονται στην μονάδα OER που επικεντρώνονται στη διαμόρφωση πολιτικής.

 

Κατάλογος ενοτήτων

Αυτή η εισαγωγική ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των θεμάτων και των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον OER. Αρχικά, παρουσιάζει μόνο μια εισαγωγή στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανάγκης για ψηφιακές δεξιότητες σήμερα, τη σημασία της εκπαίδευσης και αξιολόγησης της ψηφιακής παιδείας. Το κεφάλαιο εισάγει το πλαίσιο πολιτικής εντός της ΕΕ και παρουσιάζει επιπτώσεις στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακής ένταξης.

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη σε διαφορετικές εννοιολογικές ιδέες και όρους που είναι σημαντικοί για την ψηφιακή ένταξη. Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην έννοια της (ψηφιακής) παιδείας από την UNESCO, του γραμματισμού των μέσων ενημέρωσης από την ΕΕ και του όρου της ψηφιακής επάρκειας όπως διαμορφώθηκε από την πρωτοβουλία DigComp της ΕΕ.

Η διαφάνεια των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί βασική πτυχή αυτού του OER. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης που δεν υποστηρίζουν μόνο τον εκπαιδευόμενο ως άτομο για να καταστήσει τις δεξιότητές του ορατές, αλλά επίσης ενημερώνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το κεφάλαιο εισάγει το πλαίσιο DigComp 2.1, την έρευνα PIAAC και τα Open Badges.

Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να είναι εφοδιασμένοι με πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης για την ένταξη στην παιδεία. Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις μελέτες περιπτώσεων από τέσσερις διαφορετικές χώρες: τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Πίσω στην αρχική σελίδα του EBSN CBSΣύνδεσμος για OER για την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προσέγγιση στην παροχή βασικών δεξιοτήτωνΣύνδεσμος για OER σχετικά με τις πολιτικές για τη γλωσσική ενσωμάτωση των μεταναστώνΣύνδεσμος για OER για τις Βασικές Δεξιότητες στο χώρο εργασίας: Πολιτική και πρακτικήΣύνδεσμος για OER για παρεμβάσεις οικογενειακής παιδείας: Πολιτική και πρακτική

 

Πείτε μας τη γνώμη σας!

Τα σχόλια των χρηστών είναι σημαντικά για εμάς. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να το συμπληρώσετε αυτή τη σύντομη έρευνα που μας βοηθά να βελτιώσουμε τις μονάδες OER που πρόκειται να δημοσιευτούν στο μέλλον.

Οι συστάσεις για άλλα συναφή θέματα και πόρους σχετικά με αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα OER γενικά είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Λάβετε υπόψη ότι οι συστάσεις σχετικά με πόρους που αφορούν συγκεκριμένα κεφάλαια είναι καλύτερα να δημοσιεύονται στα σχόλια του αντίστοιχου κεφαλαίου.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.  

 

 

 

 

Η Σειρά Οικοδόμησης Ικανοτήτων (Capacity Building) του EBSN παρέχει δωρεάν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OER) και μαζικά μαθήματα online (MOOC) μέσω της EPALE, για να βοηθήσει στην εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναβάθμιση δεξιοτήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το EPALE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, ως μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση της ποιότητας της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).
Login (7)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe