European Commission logo
Creați un cont
Ce este Planul european pentru învățarea în rândul adulților și cum este implementat acesta?

Ce este Planul european pentru învățarea în rândul adulților și cum este implementat acesta?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

Planul european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților definește obiectivul pentru cooperarea europeană în politicile de educație a adulților pentru perioada până în 2020. Acesta a fost adoptat de către Consiliu în noiembrie 2011. În cuprinsul acestuia, Consiliul recunoaște că există o nevoie ca toți adulții să își îmbunătățească cu regularitate aptitudinile și competențele personale și profesionale, dar învățarea în rândul adulților este veriga cea mai slabă în sistemele de învățare pe tot parcursul vieții. Participarea adulților la învățare este în continuare scăzută. Pentru a construi un sector eficient al învățării în rândul adulților, trebuie să se facă mai multe.

 

Printre chestiunile vizate pentru acțiune în cadrul planului se numără: sporirea posibilităților ca toți adulții să aibă acces la învățare flexibilă și de înaltă calitate, în orice moment al vieții lor; dezvoltarea unor noi abordări față de educația adulților, care să se concentreze pe rezultatele învățării; asigurarea conștientizării că învățarea este un proces continuu; elaborarea unor sisteme eficiente de îndrumare de-a lungul vieții și sisteme pentru validarea învățării non-formale și informale.

 

Pentru a facilita coordonarea între țările europene și Comisie în implementarea planului european pentru învățarea în rândul adulților, fiecare țară participantă are un coordonator național. Fiecare coordonator național stabilește un program de lucru prin care se identifică acțiunile specifice pe care le va întreprinde organizația sa pentru a implementa planul european pentru învățarea în rândul adulților în țara lui.

 

Făcând clic pe un drapel, puteți accesa datele de contact ale coordonatorilor naționali actuali, precum și informații despre activitatea lor.

 

 

 

 

 

 

Instrumentul EPALE de analiză a politicilor se bazează pe cele mai noi dovezi referitoare la politicile de succes în domeniul învățării adulților. Instrumentul este conceput să ajute părțile interesate de la nivel național și regional să identifice aspecte ale politicii lor sau ale implementării care ar putea fi îmbunătățite.