Mergi la conţinutul principal
Event Details
8 Dec
2020

Täiskasvanute koolitaja koolitus Tallinnas

Estonia
Tallinn
to

Eesmärk: koolitaja või täiskasvanute õpetaja tööalase kompetentsuse areng. Kursusel osalemine aitab kutseeksamiks valmistuda, sh koostada e-portfooliot.  

Sihtgrupp:

 • koolitajaks v. täiskasvanute õpetajaks õppida soovijad
 • tegevad koolitajad, õpetajad ja koolituste korraldajad
 • koolitajad, kes soovivad asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset.

Koolitusteemad: 

 1. Täiskasvanu õppimise kontekstid ja elukestva õppimise võimalused. o Kvalifikatsiooni- ja kutsete süsteem, kutse taotlemise protsess.
 2. Koolitusprotsess: koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse ettevalmistamine, läbiviimine, hindamine, tagasiside;
 3. Täiskasvanute õpetamise printsiibid ja õppija toetamine.
 4. Õppija erivajadustega arvestamine: hariduslikud, psüühilised, füüsilised, sh varjatud erivajadused.
 5. Väljundipõhise õppekava koostamine lähtudes “Täiskasvanute koolituse seadusest”.
 6. Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteedinäitajad täiskasvanute koolituse valdkonnas.
 7. Koolitaja vajadused, professionaalne areng ja koolitaja porftoolio, juhtumitest õppimine, enesehoid ja läbipõlemise ennetamine.
 8. Ootamatuste ja keeruliste olukordadega toimetulek koolitusel, kaordiline juhtimine.
 9. Koolitaja kutse-eetika
 10. Täiskasvanute koolitust reguleerivad olulisemad õigusaktid (TäKS, täienduskoolitusstandard, kutseharidusstandard).

Miks osaleda meie koolitusel?

Lähtume osalejate vajadustest ja kutsestandardi põhjal loodud õpiväljunditest;

 • kõik peamised koolitajale olulised teemad on kaetud (õppe ettevalmistamine, läbiviimine, analüüs ja hindamine, professionaalne enesearendamine;
 • sõnastame osalejate huvid, täiendavate teemadega tegelemiseks planeerime eri koolituspäevadel aega;
 • koolitushinnas individuaalne nõustamine (konsultatsioon, motiveeriv intervjueerimine, mentorlus v. coaching) kuni 3 ak. tundi

Koolitus on praktiline, toetame koolitaja isikupärase stiili leidmist ja enesekindlust: 

 • toetavas keskkonnas saab õpetamist harjutada, pakume konsturktiivset tagasisidet
 • meil on mitmekesine koolitajate meeskond, mis võimaldab osalejatel kogeda eri lähenemisi
 • kutsume Teid lahkest oma koolitustele töövarjuks ja palume kaasa koolitajate võrgustikukohtumistele

Koolitaja portfoolio projekti koostamine on jooksvalt toetatud: 

 • õpiväljundite hindamine on peamiselt enesehindamise vormis ja lähtub õppija jaoks olulistest õpieesmärkidest. Kasutame kutse taotlemise vormi või muud vormi õppija valikul.
 • porftoolio projekti täiendamine on osa meie kursuse kulgemisest, nii ei lähe sellega kiireks.

Koolitajad: Marju Koor, Anu Vaagen, Kaire Viil

Event Details
Stare
As planned
Tipul evenimentului
Eveniment de dezvoltare profesională
Site-ul evenimentului
Tip organizator
Alt eveniment
Organiser name
Jako Koolitus
Registration URL
Date de contact
info@jako.ee; +372 525 3135
Grup-țintă
Cadre universitare, studenți, cercetători în domeniul andragogiei
Rețele și organizații de învățare a adulților
Taxă de participare
On

Aveți un eveniment?

Nu ezitați! Accesați linkul de mai jos și sugerați un eveniment nou!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe