Mergi la conţinutul principal
News
Ştiri

Pilonul european al drepturilor sociale: transformarea principiilor în acțiuni

The European Pillar of Social Rights

                        

La 4 martie 2021, Comisia și-a stabilit ambiția pentru o Europă socială puternică, care să se concentreze pe locuri de muncă și competențe pentru viitor și să deschidă calea pentru o redresare socio-economică echitabilă, incluzivă și rezilientă. Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale prezintă acțiuni concrete pentru punerea în aplicare în continuare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale ca un efort comun al statelor membre și al UE, cu o implicare activă a partenerilor sociali și a societății civile. De asemenea, propune obiective principale pentru ocuparea forței de muncă, competențe și protecție socială pentru UE, care urmează să fie atinse până în 2030.

Aceasta este o oportunitate pentru Europa de a-și actualiza regulile sociale, având în vedere transformările aduse de noile dezvoltări societale, tehnologice și economice și de consecințele socio-economice ale pandemiei. Comisia a început deja să pună în aplicare principiile Pilonului, propunând inițiative precum sprijinul pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și salariile minime adecvate în 2020. Astăzi, Comisia prezintă, de asemenea, o recomandare a Comisiei privind sprijinul activ efectiv pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei COVID-19 (SAEOFM), pentru a sprijini o recuperare a locurilor de muncă.

         

Obiectivele UE pentru o ambiție comună până în anul 2030

Planul de acțiune stabilește trei obiective principale pentru UE care trebuie atinse până în anul 2030:

1. Cel puțin 78% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să lucreze.

2. Cel puțin 60% din toți adulții ar trebui să participe la instruire în fiecare an.

3. Numărul persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială ar trebui redus cu cel puțin 15 milioane.

Noile obiective principale pentru anul 2030 sunt în concordanță cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă și stabilesc ambiția comună pentru o Europă socială puternică. Împreună cu un tablou de bord social revizuit, acestea vor permite Comisiei să monitorizeze progresele statelor membre în cadrul semestrului european. Comisia invită Consiliul European să sprijine aceste trei obiective și invită statele membre să își definească propriile obiective naționale pentru a contribui la acest efort.

            

Oferirea unui sprijin activ eficient pentru ocuparea forței de muncă (SAEOFM)

Ca acțiune concretă în conformitate cu principiul 4 al pilonului, Comisia prezintă astăzi o recomandare privind sprijinul activ efectiv pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei COVID-19 (SAEOFM). Cu această recomandare, Comisia oferă îndrumări concrete statelor membre cu privire la măsurile politice, susținute de posibilitățile de finanțare ale UE, pentru tranziția treptată între măsurile de urgență luate pentru a păstra locurile de muncă în criza actuală și noile măsuri necesare pentru o redresare bogată în locuri de muncă. Recomandarea promovează crearea de locuri de muncă și tranzițiile locurilor de muncă de la sectoare în declin către sectoare în expansiune, în special cele digitale și ecologice. Aceste noi măsuri ar trebui să conțină trei elemente:

• stimulente pentru angajare și sprijin antreprenorial;

• oportunități de perfecționare și recalificare;

• sprijin sporit din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă.

Fondurile UE, inclusiv din Mecanismul de redresare și reziliență și Fondul social european Plus, sunt disponibile pentru a ajuta statele membre să își finanțeze măsurile SAEOFM.

                

The European Pillar of Social Rights: turning principles into actions

               

Context

În anul 2017, la Summitul de la Göteborg, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale. Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale pentru piețele forței de muncă și sistemele de bunăstare corecte și funcționale în secolul 21. Pilonul este structurat în jurul a trei capitole: (1) Șanse egale și acces la piața muncii; (2) Condiții de muncă corecte; (3) Protecție socială și incluziune.

Comisia a prezentat deja mai multe acțiuni care decurg din Pilon, cum ar fi Agenda europeană a competențelor (principiul 1), Strategia pentru egalitatea de gen (principiul 2), Planul de acțiune al UE împotriva rasismului (principiul 3), un pachet de Sprijin pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri ( Principiul 4) și o propunere de Directivă privind salarii minime adecvate (Principiul 6).

În aceeași săptămână cu Planul de acțiune al pilonului, Comisia adoptă o propunere de directivă privind transparența salarială (principiul 2) și o nouă strategie pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021 - 2030 (principiul 17). În 2021, mai multe acțiuni viitoare ale UE vor include, printre altele, Garanția europeană pentru copii (principiul 11), un nou cadru strategic de securitate și sănătate în muncă (principiul 10), o inițiativă de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale (principiile 5 și 12), precum și un plan de acțiune pentru economia socială.

 

European Union Press corner

Login (15)

Doriți să schimbați limba?

Acest document este disponibil și în alte limbi. Selectați din lista de mai jos.

Doriți să scrieți un articol?

Nu ezitați!

Accesați linkul de mai jos și începeți să postați un nou articol!

Cele mai recente discuții

Obiectivele tematice EPALE 2021. Să începem!

Vă invităm să îmbogățiți ceea ce urmează să fie un an intens în frunte cu contribuțiile și expertiza dumneavoastră! Să începem prin a lua parte la această discuție online. Discuția online va avea loc marți, 9 martie 2021, între orele 10.00 și 16.00. CET. Discuția scrisă va fi introdusă printr-un flux live cu o introducere în obiectivele tematice 2021 și va fi găzduită de Gina Ebner și Aleksandra Kozyra de la EAEA în numele Comitetului editorial EPALE.

Mai multe